Wethouder Arno Scheepers: "Ook in deze nieuwe crisis kunnen ondernemers elk steuntje in de rug gebruiken.”
Wethouder Arno Scheepers: "Ook in deze nieuwe crisis kunnen ondernemers elk steuntje in de rug gebruiken.” Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché

Steun voor organisaties in Hilversum voor controle coronatoegangsbewijs

Coronavirus

HILVERSUM - Hilversumse ondernemers en organisaties die begin dit jaar extra kosten hebben gemaakt voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen een eenmalige subsidie aanvragen via de gemeente. Hilversum heeft namelijk 348.623 euro hiervoor ontvangen van het Rijk en stelt dit bedrag nu beschikbaar.

Hiermee wil de gemeente Hilversumse ondernemers en organisaties – onder andere horecalocaties, culturele instellingen en sportaccommodaties – tegemoet komen in de extra kosten die zij hebben moeten maken voor de verplichte controle op het coronatoegangsbewijs, in de periode van 1 januari tot en met 24 februari dit jaar.

Deze verplichte controle was ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken en de samenleving zoveel mogelijk open te houden. Voor het uitvoeren van de controles was extra inzet van ondersteunend personeel en materiaal nodig. Dat leidde tot extra kosten. Al eerder werd door de gemeente een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor extra gemaakte kosten voor controle op het CTB in de periode van 22 september tot en 31 december 2021.

Economiewethouder Arno Scheepers is blij dat er nu ook voor de eerste twee maanden van 2022, waarin nog extra kosten zijn gemaakt voor het controleren van het coronatoegangsbewijs, een compensatie beschikbaar is. “Ik roep ondernemers en organisaties die aanspraak kunnen maken op deze subsidie nadrukkelijk op om gebruik te maken van de regeling. Ook in deze nieuwe crisis kunnen ondernemers elk steuntje in de rug gebruiken.”

Rekenhulpmiddel
De subsidie van nu is tot en met 11 november aan te vragen. De subsidie wordt verstrekt zo lang er budget beschikbaar is en de aanvragers moeten in hun aanvraag aantonen welke kosten zij hebben gemaakt, meldt de gemeente. Dit kan via het rekenhulpmiddel op de website van de gemeente en het insturen van de facturen en loonoverzichten.

Voor deze regeling geldt een staffel op basis van het aantal medewerkers. Deze is vastgesteld in afstemming met enkele ondernemers en de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hilversum. Hierdoor moet het beschikbare geld zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de aantoonbaar gemaakte kosten, met een maximum dat afhankelijk is van de grootte van de organisatie. 

De bedragen
Organisaties met 1 tot 10 medewerkers en vrijwilligersorganisaties ontvangen maximaal 1.500 euro, 10 tot 20 medewerkers maximaal 2.500 euro en 20 medewerkers en meer maximaal 4.000 euro. Alle Hilversumse organisaties op het gebied van horeca, kunst en cultuur, sport en evenementen, die op grond van de ‘Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19’ verplicht waren om de coronatoegangsbewijzen te controleren, komen voor deze eenmalige subsidie in aanmerking.

Uit de krant

Voorproefje Gooi en Eembode Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief