Melding over lekken van naam Bianca Verweij
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Bastiaan Miché

Melding over lekken van naam Bianca Verweij

  Mensen

HILVERSUM - Niet alleen wethouder Wimar Jaeger ligt onder de integriteitsloep. Er is een nieuwe integriteitsmelding ingediend bij de gemeente: want wie heeft de naam van Bianca Verweij gelekt tijdens het vooronderzoek? Dat moet nu onderzocht worden.

Het gaat om een anonieme melding, want de melder (wel bekend bij de redactie) vreest dat snel bekend wordt wie achter de melding zit. Die vrees is gebaseerd op de ervaring van Verweij.

Op woensdag 10 april heeft de SP-fractievoorzitter een schriftelijke integriteitsmelding ingediend bij burgemeester Pieter Broertjes - hij is het eerste aanspreekpunt in het proces van het Stappenplan integriteitsschendingen. Daarnaast heeft zij ook een melding gedaan bij een andere ambtenaar.

Om de belangen van politiek ambtsdrager en melder te kunnen waarborgen vraagt het Stappenplan integriteitsschendingen om vertrouwelijkheid. Toch merkte Verweij dat haar naam rondging als de eerste melder in het raadhuis. "In het begin van het onderzoek moet de kring van betrokkenen zo klein mogelijk zijn. Gaande het proces is mij gebleken dat diverse mensen mijn identiteit bleken te kennen", schreef de politica op woensdag 8 mei in een korte persverklaring.

Deze mededeling is de aanleiding geweest om een nieuwe melding in te dienen bij het presidium (het orgaan waar alle fractievoorzitters in zitten). Gezien de lopende procedure kan de melding bevestigd noch ontkend worden.

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) is begonnen aan het feitenonderzoek. Zorgvuldigheid staat voorop tijdens het vervolgonderzoek naar wethouder Wimar Jaeger. Wel is er de hoop dat de resultaten voor de zomer bekend zijn.

BING is geen onbekende binnen de gemeente Hilversum. Eerder deed het bureau al onderzoek naar Hans Roos, fractievoorzitter van Hilversum1. Nu neemt zij de vermeende belangenverstrengeling van de D66-wethouder onder de loep, net zoals het niet vermelden van meerdere nevenfuncties.

Op donderdag 11 april maakte deze krant bekend dat Jaeger meer dan twee jaar secretaris is bij Dutch Media Foundation, een club die voor grote mediafeesten subsidie vraagt aan de gemeente en geld ontvangt uit de portefeuille van Jaeger (onder meer Media, Cultuur, Evenementen).


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>