Foto: Trudy Kroese

Voedselbank Gooi en Omstreken moet stevig bezuinigen

  Mensen

HILVERSUM - Voor de Voedselbank Gooi en Omstreken was 2016 een moeizaam financieel jaar. Met name door hoge ICT kosten (15.000 euro meer dan was begroot) ontstond er een tekort van 52.000 euro.

"Al met al heeft het afgelopen jaar, ondanks hogere inkomsten van onze sponsors dan begroot was, een zodanige kostenstijging te zien gegeven dat we hebben moeten interen op onze reserves", laat voorzitter Lex Abels weten. "Maatregelen om deze negatieve ontwikkelingen te keren zijn en worden genomen. Zodra de staat van baten en lasten dat toelaat zullen we zo snel mogelijk onze reserves weer op peil brengen."

Met name dankzij giften van stichtingen, kerken en particulieren bedroeg de totale opbrengst in 2016 157.000 euro. Door de hogere schoonmaakkosten (+ 6000 euro), onderhoud en schade aan voertuigen (+ 5000 euro), ICT (+ 15.000 euro) en huurauto's (+ 6000 euro) dan begroot bedroegen de totale kosten maar liefst 209.000 euro.

Beperkt

Om die reden heeft de voedselbank de inkoop van enkele producten 'al fors' beperkt en ook de inhuur van vrachtwagens is 'flink' teruggebracht. Daarnaast is er een verzoek tot ondersteuning ingediend bij de Verengingen Voedselbanken Nederland. "Ook zullen wij voor de toekomst weer extra nieuwe sponsoren moeten zoeken", aldus Abels. "Wij zijn in 2016 een sponsoractie gestart voor de aankoop van een nieuwe vrachtauto, omdat de Mercedes geen laadklep heeft, wat voor onze wat oudere vrijwilligers een bezwaar wordt, en tevens omdat de onderhoudskosten oplopen."

Minder cliënten

De in 2006 opgerichte regionale voedselbank heeft uitgiftelocaties in Huizen, Hilversum (twee stuks), Weesp, Baarn, Soest en Laren (voor de BEL-gemeenten). Er werden in 2016 bij elkaar 19.723 pakketten verstrekt.

In heel 2016 zag de voedselbank 928 cliënten, een daling van zes procent ten opzichte van 2015. Van het totaal waren er 539 bestaande en 389 nieuw ingeschreven cliënten. Van deze groep had een derde na negen maanden geen pakket meer nodig. Degenen die in 2015 al een pakket kregen, werd twee derde weer uitgeschreven. Zestien procent hiervan ontving een pakket voor een periode van meer dan twee jaar. Het overige deel van deze cliënten komt ook dit jaar voor een pakket in aanmerking.


reageer als eerste
Elke donderdag het Gooi en Eembode per e-mail
Meer berichten