Proef in Hilversum-Noord met bomenkap
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Christian Pfeiffer

Proef in Hilversum-Noord met bomenkap

  Natuur en Milieu

HILVERSUM - In Hilversum Noord start de gemeente de komende maanden met een pilot waardoor inwoners zonder vergunning een particuliere boom mogen kappen. Hiervoor is nu nog een omgevingsvergunning verplicht.

De pilot 'velbeleid' is een van de vijf pilots waarmee de gemeente in het kader van de Omgevingswet, die in 2021 wordt ingevoerd, experimenteert. De gemeente wil zo in beeld krijgen of het loslaten van de regels voor het kappen van bomen invloed heeft op de groenbeleving van inwoners en de hoeveelheid particulier groen in de wijk. Gaan inwoners zonder vergunning sneller over tot kap en in hoeverre is het loslaten van de regels merkbaar bij de hoeveelheid vergunningaanvragen en klachten? Onderdeel van de pilot betreft ook de reacties in de wijk.

Effecten
Tijdens het experiment, dat naar verwachting een jaar duurt, wordt bekeken wat de invloed van minder regelgeving is op het behoud van groen in de wijk en wat de effecten zijn op de interactie tussen buurtbewoners. In de pilot wordt gewerkt met een zogenaamde beschermde bomenlijst. Deze lijst bevat zeventig waardevolle particuliere bomen die niet gekapt mogen worden. Samen met bewoners van Noord wil de gemeente de lijst de komende tijd, waar nodig, aanvullen.

De zeventig particuliere bomen die niet tegen de vlakte mogen, zijn beoordeeld op criteria zoals grootte, vorm, soort, diameter van de stam, natuurwaarde en waar de boom staat. Deze bomen staan voor een belangrijk deel op grondgebied van de woningcorporaties. Hiermee zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Voor alle gemeentelijke bomen blijft een kapvergunning noodzakelijk. Zij vallen niet in deze pilot. Deze bomen zijn eigendom van en in beheer bij de gemeente Hilversum en worden gezien als bepalend voor het straatbeeld.

Gevarieerd
Hilversum Noord is gekozen als pilot-gebied omdat het een gevarieerd en divers beeld laat zien in tuin- en woningtype. Hilversum start in Noord met het ontwikkelen van een gemeentelijke Groene Kaart, waarmee het aantal regels ten aanzien van het vellen/kappen van bomen omlaag moet. 

De lijst met waardevolle bomen is gebaseerd op het Groene Kaartmodel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op de groene kaart staan beschermde gebieden en vrije gebieden. De kaart bevat een lijst van beschermde bomen. Voor de overige bomen is geen vergunning nodig. De Groene Kaart wordt ook in andere gemeenten gebruikt. Bij een positief resultaat in Noord wordt het Groene Kaart model mogelijk Hilversum-breed opgesteld.

De beschermde bomenlijst kan aan de hand van inzichten tijdens de buurtwandeling op donderdagavond 19 juli worden aangevuld. Op dinsdagavond 24 juli is er een inloopavond gepland in dienstencentrum Lopes Dias. Bewoners kunnen hier (nogmaals) in gesprek met de gemeente en de bomenlijst eventueel aanvullen. Overigens worden de bomen die door bewoners worden aangedragen voor de beschermde lijst beoordeeld aan de hand van de eerder opgestelde criteria.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>