'Eenzijdigheid van besluit GNR-vertrek provincie haaks op uitspraak Hoge Raad'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Bastiaan Miché

'Eenzijdigheid van besluit GNR-vertrek provincie haaks op uitspraak Hoge Raad'

  Natuur en Milieu

HILVERSUM - "De eenzijdigheid van het besluit haaks op de uitspraak van de Hoge Raad en het gegeven dat de participanten van de stichting Goois Natuurreservaat minnelijke overeenstemming met elkaar trachten te bereiken over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst." 

Dat is kort de reactie van wethouder Jan Kastje van Natuur en Groen over het definitief willen uittreden van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) als participant in de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR). Het bericht kwam vorige week niet geheel binnen als een verrassing - GS maakte dit voornemen al in juli vorig jaar al kenbaar - maar maakte desondanks indruk. 

In de brief aan de Gooise gemeenten benadrukken GS het belang van de Gooise natuur. Al sinds de jaren '30 werken Haarlem, Amsterdam (dat ook al weg wilde uit het GNR maar geen groen licht kreeg van de Hoge Raad) en de Gooise gemeenten hierin samen.

Maar nu is het mooi geweest, vinden GS. De jaarlijkse SNL-subsidie (Subsidie Natuur en Landschap) van 485.000 euro is in hun ogen nu meer dan voldoende. Een bijdrage in het exploitatietekort gaat dan te ver, is de gedachte. "Vergelijkbare organisaties, zoals Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland of Staatsbosbeheer, ontvangen een dergelijke bijdrage evenmin. Wij zien geen reden om voor het GNR deze uitzonderingssituatie te handhaven."

Bovendien is het 'ongewenst' om mee te besturen in een organisatie die tevens subsidie krijgt uit het provinciehuis. En daarnaast had Haarlem graag gezien dat het 'kleine en kwetsbare' GNR structureel zou samenwerken met een andere club. Dat die samenwerking er niet is gekomen, moet niet leiden tot meer kosten voor de provincie, vinden GS. "Deze kosten blijven stijgen, waardoor ook onze participantenbijdrage blijft stijgen, in weerwil van ons besluit van eind 2015 om niet méér te willen bijdragen dan 510.000 euro per jaar."

Om uit te kunnen treden, wil Haarlem in een keer een netto afkoopsom van 6,5 miljoen euro (tien keer de jaarlijkse bijdrage) ter compensatie neerleggen. "Wij vernemen graag uiterlijk 1 mei 2019 van u (de Gooise gemeenten, red.) of u zich in dit aanbod kunt vinden."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>