Denk mee over ov-consessie Gooi en Vecht
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Provincie Noord-Holland/Bas Beentjes

Denk mee over ov-consessie Gooi en Vecht

  Natuur en Milieu

HILVERSUM - Inspelen op ontwikkelingen en veranderende mobiliteitspatronen van de reizigers. Dat is de wens van de provincie Noord-Holland als het gaat om de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek. De provincie nodigt alle belanghebbenden uit om hun mening te geven over het ontwerp Programma van Eisen (PvE) voor deze aanbesteding. 

Noord-Holland wil openbaar vervoer dat past bij de behoefte van haar reizigers: comfortabel, betrouwbaar, op maat, met goede informatievoorziening en duurzaam. De opzet van de concessie moet flexibel zijn om zo  rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op het gebruik van het openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan het groeiende gebruik van de elektrische fiets, deelauto's en deelfietsen.

Ook worden gedurende de aanbesteding flinke stappen gezet op weg naar een duurzame en schone concessie en is de bus vloot aan het einde van de periode 100 procent CO2 neutraal. Hiermee moet het openbaar vervoer in Noord-Holland bijdragen aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Samen met diverse partners kijkt de provincie hoe ingespeeld kan worden op maatschappelijke ontwikkelingen en hoe het openbaar vervoer beter kan aansluiten bij de vraag van de reizigers. Om van A naar B te komen maken reizigers gebruik van meerdere mobiliteitsoplossingen, zoals fiets, bus, trein of auto. Verbeteren van bereikbaarheid betekent dus ook het verbeteren van de onderlinge afstemming tussen de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in fietsparkeerplaatsen bij bushaltes of stations, of nog betere aansluitingen realiseren bij OV-knooppunten.

Het PvE ligt tot en met vrijdag 3 mei 2019 ter inzage. Belanghebbenden kunnen zowel schriftelijk als digitaal hun mening erover geven. De provincie geeft vervolgens in de Nota van Zienswijzen haar reactie op de ingekomen reacties.

Het definitieve Programma van Eisen wordt in de zomer van 2019 vastgesteld, waarna de aanbestedingsprocedure gaat lopen. Na de formele procedures vindt begin 2020 de gunning van de OV-concessie 'Gooi en Vechtstreek' plaats. Deze nieuwe concessie start op zondag 11 juli 2021 en geeft een vervoerder het alleenrecht om het openbaar vervoer 9,5 jaar te verrichten binnen de Gooi- en Vechtstreek.

Kijk HIER voor meer informatie.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>