Foto: Bastiaan Miché

'Hevige overlast op afvalinzamelingsplaats Van Ghentlaan'

  Natuur en Milieu

HILVERSUM - Het is kommer en kwel op de onbemande afvalinzamelingsplaats aan de Van Ghentlaan, op de grens van Hilversum en Loosdrecht. Mensen dumpen hun afval (ook chemisch en asbest) niet in maar naast de containers, waardoor er veel zwerfafval ontstaat.

Daarnaast blijkt de capaciteit van de containers niet afdoende voor de hoeveelheid afval die wordt 'aangeboden'. Dat schrijft de Hilversumse fractie van D66 in een serie vragen aan milieuwethouder Jan Kastje (GroenLinks). "Buurtbewoners hebben hiervan al langere tijd hevige overlast van", aldus D66-raadslid Anne de Jong. "Zij hebben regelmatig het overtollige afval zelf in de containers gedeponeerd in afwachting van het legen door de GAD en zwerfafval vrijwel dagelijks opgeruimd."

Volgens de Democraten speelt deze overlast al langere tijd en zou deze alleen maar zijn toegenomen sinds er een inzamelpunt in Wijdemeren is gesloten. Bovendien is om onduidelijke redenen een camera die hielp bij de handhaving verwijderd, schrijft De Jong.

Hij wil van de wethouder weten of hij op de hoogte is van deze misstanden en contact hierover heeft (gehad) met de GAD. Overige vragen zijn of er al actie is ondernomen, kunnen de overtreders worden aangepakt en wat zijn de gevolgen voor het sluiten van het inzamelstation in Wijdemeren voor de afvalinzameling in de Hilversum?

De Jong wil verder dat er weer een camera wordt geplaatst. En mochten de problemen niet worden opgelost, vraagt de Democraat aan Kastje of hij van plan is het inzamelingsstation op deze locatie te sluiten. 

Meer berichten