Foto: GNR

VBAH stapt naar de rechter om HOV

  Natuur en Milieu

HILVERSUM - Nee, de snelle verbinding voor de HOV is niet meer tegen te gaan. Dat juridische spel is uitgespeeld, maar bij de aanleg van het tracé moet wel beter rekening worden gehouden met het leefgebied van de diersoorten in Anna's Hoeve en Monnikenberg. Om die reden stapt de Vereniging tot Behoud Anna's Hoeve (VBAH) naar de rechter.

Namens de vereniging vertelt Hilversummer Jelle Harder dat de provincie Noord-Holland met betere plannen op de proppen moet komen en ook aan monitoring moet gaan doen. Dat mist de VBAH in de plannen voor de Hilversumse natuurgebieden, waar de HOV-verbinding wordt aangelegd. De natuur wordt meer aangetast dan werd voorgespiegeld. Het leefgebied van verschillende diersoorten, zoals de das, boommarter en ringslang, gaat drastisch op de schop of verdwijnt. Dat vindt de vereniging onacceptabel en daarom springt zij opnieuw in de bres.

Ontheffing
VBAH heeft een voorlopige voorziening aangevraagd om bijvoorbeeld het kappen van bomen in deze gebieden tegen te gaan. De ontheffing hiervoor is verleend en ook al is er bezwaar gemaakt, daar hoeft de provincie niet op te wachten. Op dinsdag 10 september staat het kort geding op de rol in Alkmaar. Vijf dagen eerder komt het bezwaar van de vereniging aan de orde bij de Hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Holland.

Fly-over
Harder benadrukt dat de VBAH niet tegen de HOV-verbinding is, al had zij liever de optie gezien van de Tergooiboog. De busbaan komt er, inclusief verlegde weg, ecoduct en fly-over. Deze ingrepen hebben grote gevolgen voor het landschap. Aantasting van het leefgebied moet voorkomen worden. Dat is goed mogelijk.

Onderzoeksgegevens
Eind juni deed de vereniging al een beroep op de gemeentes Hilversum en Laren en het bestuur van het Goois Natuurreservaat (GNR). Nieuwe onderzoekgegevens van bureau Movares en VBAH zelf konden voor een andere kijk op de zaak zorgen. Hieruit bleek dat er wel degelijk belangrijke diersoorten, waaronder de hermelijn, das, ringslang, boommarter, wezel en vleermuizen, aanwezig zijn in de gebieden.

Geld
Daarmee zou de eerder verleende ontheffing van Noord-Holland in een ander daglicht komen te staan. In een brief aan de raden en het GNR vroeg de VBAH om steun voor het gezamenlijk herstel en een herinrichtingsplan en om in actie te komen tegen de provincie om daar bijvoorbeeld geld beschikbaar te krijgen voor betere plannen voor Anna's Hoeve en Monnikenberg.

Weg is weg
"Als je 120 miljoen over hebt voor een busverbinding dan moet je niet net doen alsof de natuur niets kost. Als de natuur weg is, dan is het weg. Dat willen wij voorkomen en daarom willen wij ervoor zorgen dat de kwaliteit van het leefgebied van de dieren zo optimaal mogelijk blijft. Het is geen enkel probleem om met goede plannen te komen en met monitoring te starten", meldt Harder.

Meer berichten