Afbeelding
Foto: Provincie Noord-Holland

Stikstofuitspraak heeft geen invloed op HOV en bomenkap Anna's Hoeve

Natuur en Milieu

HILVERSUM - De nieuwe regels voor de uitstoot van stikstof hebben geen invloed op de planning en werkzaamheden van de HOV-busbaan in Hilversum. Ook de geplande bomenkap bij Anna's Hoeve gaat gewoon door.

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve (VBAH) was naar de voorzieningenrechter gestapt om te pleiten voor uitstel van de bomenkap op Anna's Hoeve. De leefgebieden van diersoorten zouden namelijk in de knel komen. De rechtbank ging daar niet in mee, onder meer omdat de werkzaamheden geen vertraging mogen oplopen door de uitstel van bomenkap. Binnenkort, waarschijnlijk nog deze maand, start de provincie daarom met de voorbereidingen voor de bomenkap. De kap start over pakweg vier maanden.

De PvdA in Hilversum ging er echter van uit dat de stikstofuitspraak door de Raad van State (PAS) hoogstwaarschijnlijk alsnog zou leiden tot het (tijdelijk) stilleggen van de werkzaamheden rond de HOV-busbaan. De sociaaldemocraten kondigden voor woensdagavond bij het college van burgemeester en wethouders een motie aan om - zolang die werkzaamheden dan stilliggen - aan Noord-Holland te verzoeken ook de bomenkap uit te stellen. De provincie zou dan met de VBAH om tafel kunnen over de bescherming van die diersoorten. De motie is echter nog niet ingediend, omdat er na de lange discussie over het BING-onderzoek geen tijd meer was om de andere onderwerpen te behandelen.

Een woordvoerder van de provincie heeft echter al laten weten dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) echter niet relevant is voor het project HOV in 't Gooi, inclusief de verlegging van de Weg over Anna's Hoeve. In een schriftelijke reactie schrijft zij: "In het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) - dat sinds de uitspraak van de Raad van State van 25 oktober 2017 onherroepelijk is - is geen gebruik gemaakt van de passende beoordeling van het PAS. In het kader van de uitgevoerde ecologische effectbepaling (een van de bijlagen bij het PIP), is onderzoek gedaan naar stikstofdepositie. In dit onderzoek is geconcludeerd dat de maximale toename van stikstofdepositie in alle Natura 2000-gebieden nihil is (0,00 mol/ha/jaar). Dit komt omdat de omliggende Natura 2000-gebieden op relatief grote afstand van het plangebied liggen. Wellicht ten overvloede wil ik aangeven dat de natuurgebieden Anna's Hoeve en Monnikenberg geen Natura 2000-gebieden zijn.

Update
De provincie meldt vrijdag dat de voorbereidende werkzaamheden voor de bomenkap op Anna's Hoeve niet vier maar 'slechts' twee maanden duren. Aansluitend start de bomenkap. Over vier maanden is deze afgerond.

Uit de krant

Uit de krant

Afbeelding
Heerlijke ‘filmmarathon’ Marjoleins Dance Studio in Theater Gooiland Cultureel gisteren
Afbeelding
Gespreksgroep ‘Als genezing niet meer mogelijk is’ bij Viore Zorg 3 jul, 14:00
Logo
Afbeelding
Hilversumse drugsdealer: ‘Ik sprong in het diepe om mijn eigen boontjes te doppen, dat was niet slim’ Politie 2 jul, 11:00
Afbeelding
Amerikaanse grootmeester bespeelt Pierre Palla Concertorgel Cultureel 2 jul, 09:30
Logo
Afbeelding
Zaterdagportret | Nienke Feenstra ‘Ik kan gewoon niet tegen onrecht, het zijn de zwakkeren waar ik me druk over maak’ Mensen 2 jul, 08:00
Afbeelding
Excuses provincie Noord-Holland voor slavernijverleden Mensen 1 jul, 16:02
Logo
Afbeelding
'Een werkdag van twaalf uur is echt geen uitzondering' Ook Hilversumse huisartsen zijn het spuugzat en laten van zich horen tijdens staking Zorg 1 jul, 15:00
Afbeelding
Kleintje Kunst in Hilversum is de gehele zomer weer Pleintje Kunst Cultureel 1 jul, 14:30
Voorproefje Gooieneembode Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief