Stikstofuitspraak heeft geen invloed op HOV en bomenkap Anna's Hoeve
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Provincie Noord-Holland

Stikstofuitspraak heeft geen invloed op HOV en bomenkap Anna's Hoeve

  Natuur en Milieu

HILVERSUM - De nieuwe regels voor de uitstoot van stikstof hebben geen invloed op de planning en werkzaamheden van de HOV-busbaan in Hilversum. Ook de geplande bomenkap bij Anna's Hoeve gaat gewoon door.

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve (VBAH) was naar de voorzieningenrechter gestapt om te pleiten voor uitstel van de bomenkap op Anna's Hoeve. De leefgebieden van diersoorten zouden namelijk in de knel komen. De rechtbank ging daar niet in mee, onder meer omdat de werkzaamheden geen vertraging mogen oplopen door de uitstel van bomenkap. Binnenkort, waarschijnlijk nog deze maand, start de provincie daarom met de voorbereidingen voor de bomenkap. De kap start over pakweg vier maanden.

De PvdA in Hilversum ging er echter van uit dat de stikstofuitspraak door de Raad van State (PAS) hoogstwaarschijnlijk alsnog zou leiden tot het (tijdelijk) stilleggen van de werkzaamheden rond de HOV-busbaan. De sociaaldemocraten kondigden voor woensdagavond bij het college van burgemeester en wethouders een motie aan om - zolang die werkzaamheden dan stilliggen - aan Noord-Holland te verzoeken ook de bomenkap uit te stellen. De provincie zou dan met de VBAH om tafel kunnen over de bescherming van die diersoorten. De motie is echter nog niet ingediend, omdat er na de lange discussie over het BING-onderzoek geen tijd meer was om de andere onderwerpen te behandelen.

Een woordvoerder van de provincie heeft echter al laten weten dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) echter niet relevant is voor het project HOV in 't Gooi, inclusief de verlegging van de Weg over Anna's Hoeve. In een schriftelijke reactie schrijft zij: "In het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) - dat sinds de uitspraak van de Raad van State van 25 oktober 2017 onherroepelijk is - is geen gebruik gemaakt van de passende beoordeling van het PAS. In het kader van de uitgevoerde ecologische effectbepaling (een van de bijlagen bij het PIP), is onderzoek gedaan naar stikstofdepositie. In dit onderzoek is geconcludeerd dat de maximale toename van stikstofdepositie in alle Natura 2000-gebieden nihil is (0,00 mol/ha/jaar). Dit komt omdat de omliggende Natura 2000-gebieden op relatief grote afstand van het plangebied liggen. Wellicht ten overvloede wil ik aangeven dat de natuurgebieden Anna's Hoeve en Monnikenberg geen Natura 2000-gebieden zijn.

Update
De provincie meldt vrijdag dat de voorbereidende werkzaamheden voor de bomenkap op Anna's Hoeve niet vier maar 'slechts' twee maanden duren. Aansluitend start de bomenkap. Over vier maanden is deze afgerond.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>