'PAS-uitspraak heeft ook gevolgen voor projecten in Hilversum'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Visualisatie Stationsplein.
Visualisatie Stationsplein. (Foto: Gemeente Hilversum)

'PAS-uitspraak heeft ook gevolgen voor projecten in Hilversum'

  Natuur en Milieu

HILVERSUM - Het college van burgemeester en wethouders in Hilversum houdt er serieus rekening mee dat de uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstop (PAS) gevolgen heeft voor de verschillende grote projecten in de mediastad.

Als voorbeelden noemt het college het Stationsgebied, ontwikkelingen in de Spoorzone, Crailo, Monnikenberg en Arenapark. "Maar ook voor kleinere projecten kunnen er gevolgen zijn", schrijft het college. "Een en ander is in eerste instantie afhankelijk van de mate van (extra) uitstoot van stikstof dat neerslaat op locaties in de Natura 2000-gebieden. Wat de mate van uitstoot van een project is, moet per project in beeld worden gebracht. En daarvoor is gedetailleerde informatie over het project nodig."

Hilversum ligt naast twee natura 2000-gebieden: Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen. Die zijn gevoelig voor stikstofdepositie en de norm wordt hier op veel plekken al overschreden. Maar laat duidelijk zijn, aldus het college, dat de exacte gevolgen nog altijd niet precies zijn aan te geven. "Daarbij is bijvoorbeeld ook van belang welke (korte termijn) (bron)maatregelen daadwerkelijk zullen worden genomen of voor welk systeem van een drempelwaarde voor stikstofdepositie wordt gekozen, zoals door het Kabinet zeer recent is aangekondigd."

Het probleem stikstof wordt ook door de Regio Gooi en Vechtstreek opgepakt. "De regio laat onderzoeken welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de hoeveelheid stikstof naar beneden te krijgen. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om de stikstofdepositie naar een aanvaardbaar niveau te krijgen. Heel concreet zou bijvoorbeeld de invoering van 80 km/u op de A1 en de A27 een positief effect kunnen hebben. Hoeveel dat oplevert moet uitgezocht worden."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>