Meer laadpalen voor elektrische auto's wens in Wijdemeren
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Meer laadpalen voor elektrische auto's wens in Wijdemeren

  Natuur en Milieu

WIJDEMEREN - Meer laadpalen voor elektrische auto's realiseren, de aanvraagprocedure versnellen en duidelijkheid verschaffen rondom de openbare laadplekken. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren (B&W) voor aan de gemeenteraad. 

In Wijdemeren zijn momenteel 21 openbare laadpalen. Echter, het aantal elektrische auto's en daarmee ook de vraag naar oplaadpunten neemt toe, meent B&W. En dus zijn extra laadpalen noodzakelijk. Van gebruikers van elektrische voertuigen wordt verwacht dat zij deze zo veel mogelijk op eigen terrein opladen. Kan dat niet, dan zijn zij aangewezen op oplaadmogelijkheden in de openbare ruimte.

In het nieuwe laadpalenbeleid staan maatregelen om een versnelling van de aanvraagprocedure te realiseren. Zo wordt de aanvraagprocedure verkort met tien weken, verruimen de regels voor de toekenning van nieuwe laadpalen (de minimale afstand tussen openbare laadpalen gaat bijvoorbeeld van 300 meter naar 150 meter) en wordt er bij herinrichtingsprojecten rekening gehouden met de laadbehoefte in 2030. Indien nodig plaatst de gemeente bij deze projecten proactief extra laadpalen.

"Ik ben blij dat we met dit nieuwe laadpalenbeleid tegemoet kunnen komen aan de wens van inwoners om de aanvraag voor een laadpaal sneller te maken", aldus wethouder Joost Boermans. "Met het totale pakket aan maatregelen nemen we drempels weg voor de aanschaf van een elektrische auto en stimuleren we de omschakeling naar elektrisch rijden. Zo maken we Wijdemeren stapt voor stap klaar voor een duurzametoekomst.”

De nieuwe laadpalen leveren groene stroom. Daarmee is het elektrisch rijden volledig CO2-neutraal. Het laadpalenbeleid wordt op woensdag 4 december in de commissie behandeld. De gemeenteraad beslist op donderdag 12 december over het nieuwe laadpalenbeleid.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>