Biodiversiteit vergroten met introductie van musapp
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Wethouder Jan Kastje.
Wethouder Jan Kastje. (Foto: Bastiaan Miché)

Biodiversiteit vergroten met introductie van musapp

  Natuur en Milieu

HILVERSUM - Hilversum gaat aan de slag met natuurinclusief bouwen. Naast nieuw beleid maken, wil de gemeente ook een app lanceren voor de inwoners, zodat zij op dit digitale platform elkaar van tips kunnen voorzien. Deze noemt wethouder Jan Kastje van Natuur en Groen de 'Hilversum musapp'.

De GroenLinks-bestuurder legt uit dat natuurinclusief bouwen een van de pijlers is voor het in stand houden en vergroten van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving van Hilversum. “Om te komen tot een goed gefundeerd pakket aan maatregelen, die tevens als basis kunnen dienen voor de actualisatie van het groenbeleidsplan, wordt voorgesteld om een aantal maatregelen uit te werken”, zo stelt de gemeente.

Gft-hoopje
Een van die maatregelen is het gebruik van de nog te ontwikkelen app. Volgens Kastje moet het wel mogelijk zijn om deze al in 2020 te realiseren in tegenstelling tot het vormgeven van het nieuwe beleid, want dat komt pas echt een jaar later aan bod. De musapp is bedoeld voor de Hilversummers. Hier worden de inwoners in de gelegenheid gesteld om aan en rond het huis adviezen te geven voor natuurinclusieve maatregelen, zoals waar en hoe een gft-hoopje te realiseren of waar een nestkastje op te hangen.

Vleermuiskast
Het aan de slag gaan met de biodiversiteit komt voort uit in een 2017 unaniem aangenomen motie. Daarnaast blijkt het in de praktijk nodig om naar andere oplossingen te kijken nu er steeds beter geïsoleerde woningen worden neergezet. Daardoor is er steeds minder ruimte en plek voor dieren en insecten. Dat is de reden volgens de wethouder dat er bijvoorbeeld meer nest- en vleermuiskasten moeten komen of groene gevels en dakpannen waar vogels zich kunnen nestelen.

Soortenmanagement
Voordat er andere concrete maatregelen genomen kunnen worden, is het belangrijk om te weten wat de stand van zaken is. Dit jaar inventariseert de gemeente alle gebieden op bijvoorbeeld de aanwezigheid van de soorten dieren en insecten en kijkt zij goed naar de leefgebieden. Tevens gaat hij een soortenmanagementplan opstellen, zodat het mogelijk moet zijn om een gebiedsontheffing te krijgen bij bestaande gebouwen als het gaat om natuurinclusieve maatregelen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>