Krijgen we dit soort taferelen ook op de weg tussen Hilversum en Laren?
Krijgen we dit soort taferelen ook op de weg tussen Hilversum en Laren? (Foto: Bob Awick)

Natuurbrug over N525 als 'toegangspoort' van Hilversum

  Natuur en Milieu

HILVERSUM - De provincie Noord-Holland is van plan een natuurbrug te bouwen over de Hilversumseweg (N525) tussen Laren en Hilversum. Voor belangstellenden is er daarom komende woensdagavond een informatiebijeenkomst. 

Bewoners en gebruikers van het gebied geïnformeerd over het project, de aanpak die wordt toegepast en de wijze waarop inwoners inspraak hebben. Ook is er alle ruimte om vragen te stellen. Tijdens de bijeenkomst zijn gedeputeerde Esther Rommel (provincie Noord-Holland), wethouder Ton Stam (gemeente Laren) en directeur-rentmeester Karin Kos (Goois Natuurreservaat) aanwezig. 

De Natuurverbinding N525 is de laatste schakel in een netwerk van zes natuurverbindingen. Doek ervan is om de bos- en heiderijke gebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug te verbinden met de laagveennatuur van de Vechtstreek. Hierdoor krijgen dieren zoals onder andere de boommarter, heidevlinder, ree en das een groter aaneengesloten leefgebied, is de gedachte, en kunnen ze meer voedsel en soortgenoten vinden en worden hun overlevingskansen groter.  

De brug komt op het grondgebied van de gemeente Laren - tussen de paardenpensionstal de Schaapskooi en het terrein van het drinkwaterpompstation Hilversumseweg van Vitens - en dus heeft de Hilversumse politiek er niet heel veel over te zeggen. 

Desondanks is de natuurbrug van belang voor Hilversum, beseft burgemeester Pieter Broertjes. Vele Hilversummers rijden immers iedere dag over de provinciale weg richting A1. Hij ziet de brug dan ook als 'toegangspoort' van Hilversum. "De vormgeving van het kunstwerk is een aandachtspunt." Verder stelt de burgervader dat de komst van de brug niet mag leiden tot een slechtere bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. 

De bijeenkomst van woensdag 12 februaro is van 19.00 tot 21.00 uur in Scholencombinatie Laar en Berg aan het Langsakker 4 in Laren. Vooraf aanmelden kan via mail: engelenjl@noord-holland.nl of bel 06-38081253.  

Meer berichten