Het Hilversums Kanaal
Het Hilversums Kanaal (Foto: © Bastiaan Miché)

Watersporters zeer positief over vaarverbinding

  Natuur en Milieu

LOOSDRECHT - Watersporters in het Loosdrechtse Plassengebied zijn grote voorstander van een nieuwe vaarverbinding tussen Loosdrecht en het Hilversums Kanaal. Dit blijkt uit de resultaten van een enquête voor watersporters die HISWA-RECRON via haar leden in het Loosdrechts Plassengebied heeft uitgezet.

In Loosdrecht zijn namelijk plannen om een directe vaarverbinding aan te leggen tussen Loosdrecht en de Wijde Blik. De watersporters gaven in de enquête aan of zij de vaarverbinding als een meerwaarde zien en of zij er gebruik van gaan maken.

Maar liefst 86 procent van de ligplaatshouders in het gebied is voorstander van een vaarverbinding en gaat deze ook gebruiken, vertelt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. "Ook bewoners met een bootje aan hun huis, blijken opvallend positief. Zo’n 70 procent ondersteunt het initiatief. Dit is een mooi percentage dat aantoont dat het grootste gedeelte van varende bewoners de plannen ziet zitten."

Watersporters maken liever gisteren dan vandaag nog gebruik van het vergrootte vaargebied. De waterrecreatiesector ziet veel kansen in de uitbreiding van het vaarroutenetwerk. Twee leuke vaargebieden worden direct aan elkaar gekoppeld waardoor het mogelijk wordt om een korter rondje Loosdrecht of een rondje Vecht te varen. 

De vaarmogelijkheden worden vergroot, waardoor de aantrekkelijkheid van het gebied toeneemt. Momenteel is er bij gemeente Wijdemeren een MER procedure gaande hoe deze verbinding tot stand gebracht kan worden. Daarbij speelt onder andere of er voldoende draagvlak is. "Hoewel ligplaatshouders zelf al eerder bij jachthavens aan hebben gegeven dat uitbreiding van het vaarroutenetwerk zeer gewenst is, vonden wij het van belang dat we als organisatie zelf een grootschalige inventarisatie doen onder watersporters", vervolgt Krijger. "De op deze wijze verkregen objectieve informatie gebruiken wij bij de inspraak."

Meer berichten