De Bloemendalerpolder.
De Bloemendalerpolder. Foto: André Verheul

Gooise VVD's: 'Geen windmolens en zonnevelden in natuurgebieden'

Natuur en Milieu

HILVERSUM - 'Compleet eensgezind' is de omschrijving van het Hilversumse VVD-raadslid Hidde Fennema. De liberalen uit de hele Gooi en Vechtstreek hebben besloten samen op te trekken om de plannen voor zonnevelden in de Gooise natuur en het plaatsen van enorme windturbines van tafel te krijgen. 

Daarmee verwijzen de Gooise fracties van de VVD naar de conceptversie van de Regionale Energie Strategie, beter bekend als RES. In april werd het dikke concept - meer dan driehonderd pagina's - voor Regio Noord-Holland-Zuid, waar de Gooi en Vechtstreek een onderdeel van is - gepresenteerd. 

In dit voorstel staan zoekgebieden waarin het opwekken van zonne- en windenergie mogelijk is voor de energietransitie. Maar daar is veel kritiek op. Het Goois Natuurreservaat, Hilversumse buurtverenigingen en de Hilversumse VVD hebben onder andere al laten weten tegen zonnevelden in de Gooise natuur te zijn en windturbines. Ook het Hilversumse college van burgemeester en wethouders ziet niets in het plaatsen van deze 200 meter hoge windmolens langs de A27.

Hetzelfde doel

Op regionaal vlak scharen de VVD-fracties (Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Wijdemeren, Weesp, Blaricum, Laren en Eemnes) zich achter hetzelfde doel: opwekking van zonne- en windenergie in en nabij beschermde natuurgebieden geschrapt te krijgen uit de RES. "Wij zijn van mening dat wij het landschappelijke en natuurhistorische karakter van de streek moeten behouden", is de uitleg. 

In de Gooi en Vechtstreek gaat het om een tiental zoekgebieden die zijn ingetekend voor het opwekken van zonne- en windenergie. Zo voorziet het voorstel onder meer in zonnevelden en windmolens op het Gooimeer, wat voor een groot deel Natura 2000-gebied is. Verder zijn windmolens bedacht bij het Hilversumse Wasmeer, het vogelweidegebied en de Dode Hond bij het Eemmeer en in de Aetsveldse- en Bloemendalerpolder, vlakbij natuurgebied Naardermeer. "Hoewel het een denkrichting is voor de RES 1.0 wil de VVD er geen misverstand over laten bestaan dat zoekgebieden in of nabij natuurgebied ongewenst zijn."

Aan de bel

Verbaasd zijn de liberalen over de zoekgebieden. Zeker omdat er weinig tot geen steun is voor deze duurzame maatregelen in cultuurhistorisch landschap. Grote natuurclubs als Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en het al eerder genoemde GNR trokken in februari al aan de bel. Breed draagvlak lijkt er niet te zijn en dat is wel evident, is de VVD-stelling. 

Daar komt volgens de Gooise liberalen bij dat helemaal geen noodzaak is voor al te ambitieuze plannen. "Gebleken is, dat de voorlopige optelsom van de dertig regio’s de opgave van Nederland nu al overtreft, terwijl er nog tientallen jaren voor ons liggen met nieuwe technologie, zoals aqua- en geothermie. Deze eerste opgave van de Regio is echter een bevoegdheid van de wethouders Duurzaamheid van de acht gemeenten. Het is daarom dat wij een signaal wil afgeven, ook gelet op de politieke verhoudingen in de Regio Gooi en Vechtstreek" , is de toelichting. 

Op dit moment ligt het RES-concept, dat tot stand is gekomen na diverse sessies met inwoners, politici, deskundigen en belangengroepen, voor in de Gooise politiek. Donderdag 25 juni behandelt de Hilversumse commissie dit onderwerp bijvoorbeeld. Het is de bedoeling dat de VVD-fracties in iedere raad dezelfde motie zullen indienen. Na vaststelling in de gemeenteraden moet er een RES 1.0 komen.

Uit de krant

Uit de krant

Logo
Afbeelding
Coördinator vreest dit najaar voor forse cliëntentoename Ook bij Gooise Voedselbank geen sprake van zomerdip Mensen 12 aug, 11:30
Afbeelding
Orgelconcert in St. Vituskerk door Sander van den Houten Cultureel 12 aug, 09:00
Logo
Afbeelding
'Nu trekt dit publiek altijd naar Amsterdam en Utrecht en dat is niet nodig' Jonge groep dj’s willen onder de naam Filtrum techno naar Hilversum halen Cultureel 11 aug, 17:00
Logo
Afbeelding
Invloed corona merkbaar in cijfers geregistreerde misdrijven Meer woninginbraken, maar minder jeugdoverlast en huiselijk geweld in Wijdemeren Politie 11 aug, 16:00
Afbeelding
Automobiliste botst tegen boom en belandt in ‘s-Gravelandsevaart 112 11 aug, 10:00
Afbeelding
Onderdompelen in de natuur tijdens Shinrin-yoku wandeling in Pinetum Natuur en Milieu 11 aug, 09:30
Afbeelding
Het heidehaantje Column GNR 11 aug, 08:03
Afbeelding
Wie wordt de Gooi en Omstreken ‘Buur van het Jaar’ 2022? Buurt / wijk 10 aug, 17:20
Voorproefje Gooieneembode Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief