Een reekalfje in een bloeiend boekweitveld.
Een reekalfje in een bloeiend boekweitveld. Foto: GNR
Column GNR

Bloeiende akkers

Natuur en Milieu

Het Gooise landschap met zijn uitgestrekte heidevelden, zandverstuivingen, bossen, vennen, zanderijen en akkers is het gevolg van eeuwenlang menselijk handelen. Onze prachtige natuurgebieden met bijzondere dieren en planten zijn dus eigenlijk een afspiegeling van de geschiedenis van het Gooi. 

Wij doen ons best dit zo goed mogelijk in stand te houden en te versterken. Zo maken we de randen van akkers, zoals op de Naarder, Laarder en Huizer Eng, rijker aan soorten. We werken hierin samen met de pachters en boeren die een deel van onze akkers bewerken. Het zadenmengsel kiezen we bewust, van planten die oorspronkelijk op onze hoge droge zandgronden voorkwamen.

Een ander mooi voorbeeld zijn de bloemenakkers op de Bussumer- en Westerheide die we afgelopen najaar – dankzij extra giften van onze donateurs – hebben aangelegd. Het klinkt misschien vreemd, akkers tussen de heideplanten. Maar van oudsher werden er ook granen verbouwd op deze gronden. Deze akkers zijn dan ook heel belangrijk voor de biodiversiteit. 

In goed ontwikkelde akkers komen bijzondere planten voor zoals glad biggenkruid en akkerleeuwenbek. Er is veel nectar aanwezig, waarvan insecten die in het heidelandschap leven, profiteren. In juni en juli bloeien de akkerplanten.

Onze planeet heeft een enorme verscheidenheid aan levensvormen, die op een complexe manier met elkaar zijn verbonden. Als mens zijn wij daar ook onderdeel van. Houd die gedachte eens in je achterhoofd als je de komende tijd van de kleurrijke bloemenpracht in onze natuur geniet!

Dirk Mulderij, boswachter


Foto: Bart Siebelink

Uit de krant

Voorproefje Gooi en Eembode Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief