Foto: Bastiaan Miché

Minister praat in Hilversum over hoge werkdruk basisonderwijs

  Onderwijs

HILVERSUM - Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media was maandagmiddag in Hilversum. In de recent geopende basisschool Villa Vrolik in Anna's Hoeve ging hij met leerkrachten in gesprek over de volgens hen te hoge werkdruk in het basisonderwijs.

Ook overhandigde de minister de brochure 'Ruimte en Regels'. Hij deed dat samen met inspecteur-generaal Monique Vogelzang. VVD-Kamerlid Bente Becker, die in de Tweede Kamer om de handreiking vroeg, was bij de overhandiging aanwezig.

Papierwerk

Bij alle basisscholen in Nederland valt deze brochure op de mat. Daarin staat wat leraren wel en niet moeten doen aan administratie en verantwoording. Leraren weten vaak niet goed wat de wet- en regelgeving precies voorschrijft, waardoor ze te veel papierwerk doen, is daarbij de uitleg. Bovendien blijven hierover een aantal hardnekkige misverstanden bestaan. 

De handreiking is één van de middelen om leraren te helpen die werkdruk te verminderen. "We doen als ministerie en inspectie zoveel mogelijk om te helpen, maar er ligt ook een belangrijke rol voor scholen zelf", aldus Slob.

Vragen en antwoorden

De brochure, die in overleg met leraren door het ministerie en de Inspectie voor het Onderwijs is gemaakt, kan de lerarenteams helpen om in gesprek te gaan over wat er nodig is om het werk anders te organiseren. Er staan in de brochure concrete en veelgehoorde vragen en antwoorden, die herkenbaar zijn en kunnen inspireren om zaken wellicht anders aan te pakken. De bijgeleverde dilemmakaartjes geven ook stof tot gesprek.

Geen vaste voorschriften

Zo staat er bijvoorbeeld in de brochure dat groepsplannen niet verplicht zijn, scholen niet hoeven bij te houden hoeveel uur ze per week aan welk vak besteden en dat er geen vaste voorschriften zijn voor een lesvoorbereiding of een dagplanning. Kortom, leraren hebben ruimte hun eigen keuzes te maken.

De handreiking spoort scholen aan om samen slimme keuzes te maken als het gaat om wat er allemaal wordt geadministreerd en verantwoord. Slob: "Kijk daar samen kritisch naar. Want niemand is leraar geworden om allerlei overbodige administratie bij te houden."

In gesprek

Het kabinet heeft in het regeerakkoord 450 miljoen euro uitgetrokken om leraren te helpen werkdruk tegen te gaan. Ook komt er een vervolg op Operatie Regels Ruimen, waarbij scholen hulp krijgen om de werkdruk aan te pakken. Slob is de komende tijd veel op scholen om van leraren te horen welke maatregelen zij graag willen. "We willen dat leraren in de praktijk echt verschil gaan merken. Daar hebben we hun ideeën en ervaringen hard bij nodig."

De brochure is voor iedereen te downloaden op www.leraar.nl/werkdruk.


reageer als eerste
Elke donderdag het Gooi en Eembode per e-mail
Meer berichten