Foto: © Bastiaan Miché

Forse stijging criminaliteit in Hilversum

  Politie

HILVERSUM - Hilversum lijkt, op basis van politiecijfers althans, in 2019 er bepaald niet veiliger op te zijn geworden. Dat blijkt uit de politiecijfers die burgemeester Pieter Broertjes nu naar buiten brengt. Het totaal aantal geregistreerde steeg ten opzichte van 2018 met maar liefst 10 procent.  

De gemeente Hilversum zoekt de verklaring in het gegeven dat bewoners gemakkelijker aangifte doen via het internet, maar ook doordat de politie anders registreert. Eén delict kan meerdere registraties opleveren. “Per saldo moeten we concluderen dat de totale geregistreerde criminaliteit zich lijkt te stabiliseren. Dit in tegenstelling tot de daling in het afgelopen decennium, maar wel in lijn met het landelijke beeld”, aldus Broertjes.

Misschien wel het meest opvallende feitje is de enorme toename van het aantal brom-, snor- en fietsen: van 492 naar 630 (+28 procent). In een persbericht geeft de gemeente aan: "Dit jaar zijn er 810 extra gratis bewaakte fietsparkeerplekken gerealiseerd in het centrum van Hilversum. Met de komst van deze bewaakte stallingen wordt niet alleen het centrum van Hilversum leefbaarder. De gemeente hoopt ook dat bewoners, vanuit veiligheidsoverweging veel gebruik van de stallingen gaan maken, zodat het aantal brom, snor en fietsendiefstallen afneemt."

Meer jongerenoverlast
Andere 'flinke stijgers' zijn het aantal vernielingen (van 479 naar 563), winkeldiefstallen (van 228 naar 267), fraude (van 391 naar 480) en jongerenoverlast (van 493 meldingen naar 569). Ook nam het aantal autokraken en meldingen van huiselijk geweld (iets) toe.

En verder kent het aantal registraties van overlast van personen met verward gedrag een toename van 606 naar 730 (+20 procent) registraties. "Landelijke discussiepunten, zoals het gebrek aan bedden bij de GGZ, zijn van grote invloed op de cijfers over personen met verward gedrag", aldus de gemeente. "Dit geldt niet alleen voor Hilversum, dit is ook een regionale (Midden Nederland) trend."

Wapenbezit
De laatste (toch opvallende) stijger is wapenbezit (van 17 naar 27). Nuance is wel dat wapenbezit van 'niet vuurwapens', maar andersoortige wapens, hiervan de oorzaak is. Het bezit van vuurwapens zou zelfs zijn afgenomen.

In datzelfde persbericht focust Hilversum zich vooral op de positieve elementen. Zo nam het aantal woninginbraken af met 10 procent: van 223 naar 201. "Woninginbraken zit hiermee op het laagste niveau sinds 2016", jubelt de gemeente." Hilversum heeft veel baat bij de samenwerking met de verschillende gemeenten in Gooi- en Vechtstreek voor woninginbraken, onder andere door regionale voorlichting en preventie."

Drugs
De andere opvallende daler is de handel in of bezit van drugs: van 78 naar 47 (-40 procent). Dit komt volgens de gemeente omdat een groot deel van de criminaliteit en onveiligheid, niet voldoende in beeld is omdat er minder politiecapaciteit voor is.

Meer berichten