Aantal verkeersongevallen is in 2018 ten opzichte van de twee jaar daarvoor gedaald.
Aantal verkeersongevallen is in 2018 ten opzichte van de twee jaar daarvoor gedaald. (Foto: © Bastiaan Miché)

'Kruistocht' in Hilversum tegen hufterig rijgedrag

  Politie

HILVERSUM - Hufterig rijgedrag is een grote bron van ergernis. Binnen de gemeente Hilversum gaat dit jaar de focus meer op het pakken van deze asociale weggebruikers. Met meer controles binnen de bebouwde kom hopen politie en gemeente hierin een slag te kunnen slaan. Beide trekken in 2020 ook met elkaar op tijdens de campagne verkeershufters.

Handhaving op de zogeheten VARAS-feiten (Veelgepleegde hufterfeiten, Afleiding, Rood licht, Alcohol en drugs en Snelheid) was in 2019 al een speerpunt. Uit gegevens van de eerste drie kwartalen van 2019 blijkt dat het zogeheten Basisteam-Zuid van het politiekorps Midden-Nederland controles hield op specifiek geprioriteerde probleemlocaties. Dat heeft geleid tot 2.200 processen-verbaal op basis van staande houdingen en nog eens 161 bekeuringen voor alcoholovertredingen.

Verkeerswethouder Annette Wolthers schrijft in een brief over de verkeersveiligheid dat deze lijn dit jaar wordt voortgezet en er dit jaar zeven van dit soort verkeerscontroles, waaronder één grote in het voorjaar, op de rol staan.

Samen met burgemeester Pieter Broertjes trekt de D66-wethouder in dit verhaal op. Openbare orde en veiligheid behoort tot de portefeuille van de burgervader, maar een van de speerpunten in het in 2018 aangenomen Integraal Veiligheidsplan is de veiligheid op de weg en met name in buurten. Te hard rijden door de wijk en geluidsoverlast van motoren zijn de grootste bronnen van ergernis in Hilversum. 

De campagne verkeershufters, die de politie en de gemeente dit voorjaar starten, richt zich dan ook vooral op deze klachten. Om het gedrag van de niet zo sociale weggebruiker daadwerkelijk te beïnvloeden, nemen gemeente en politie de tijd. Deze 'kruistocht' tegen de verkeershufter duurt dan ook een aantal jaar, zo meldt Wolthers.

Hilversum continueert de aanpak Veilig School. Deze campagne loopt al een aantal jaar. Zo is bij alle onderwijsinstituten markering op de weg gekomen (op het asfalt staat schoolzone), zodat weggebruikers weten dat ze vaart moeten minderen. Het motto is nu om ouders en kinderen meer met de fiets en lopend van en school te krijgen en de auto vaker te laten staan.

In de tussentijd blijft de gemeente werken aan het verbeteren van de verkeersonveilige situaties. Zo gaat zij snel aan de slag bij het Melkpad en de Naarderstraat en pakt zij het kruispunt Kleine Drift-Zuiderweg aan. In de komende periode let Hilversum goed op het verbeteren van de veiligheid, al kan waarschijnlijk niet alles snel gebeuren in verband met de aanleg van de HOV-onderdoorgang op de Oosterengweg; een ingrijpende klus die anderhalf jaar duurt.

Goed nieuws is dat het aantal ongevallen waarbij personen gewond raken in 2018 sterk is gedaald ten opzichte van 2017: 65 tegenover 97. In 2015 ging het om 50 ongevallen met gewonden. Een jaar later waren dat er volgens de tabel 77.

Meer berichten