Het park waar vorig jaar de bomenkap - legaal of illegeaal - plaatsvond.
Het park waar vorig jaar de bomenkap - legaal of illegeaal - plaatsvond. (Foto: Bastiaan Miché)

Buurt: 'Bomenkap op Heuvellaan wél illegaal', gemeente niet onder de indruk

  Politie

HILVERSUM - Een groep bewoners van de Godelindeweg voelt zich gepiepeld door de wethouder nu zou blijken dat een aantal bomen achter hun woning wél illegaal is gekapt. Ondanks het 'nieuwe bewijs' blijft de gemeente van mening dat er niks onrechtmatigs heeft plaatsgevonden.

Een groep bewoners van de Godelindeweg werd enkele maanden terug geconfronteerd met de kap van een flink aantal bomen achter hun woning (Heuvellaan). Wethouder Floris Voorink zei eind vorig jaar dat die kap volgens de regels is verlopen. Buurtbewoners dachten en denken daar heel anders over. 

De plotselinge 'kaalslag', zoals omwonenden omschrijven, bij het oude VARA-complex was bedoeld, omdat de nieuwe eigenaar van het terrein daar woningen wil realiseren. Dat leidde tot de nodige ophef. Na vragen van Leefbaar Hilversum zei Voorink eind 2019 dat de manier van communiceren door de nieuwe eigenaar naar de buurt niet de schoonheidsprijs verdiende, echter bij de kap had de gemeente 'geen onrechtmatigheden aangetroffen'. Bovendien was de vijver daar niet - de buurt beweert van wel - historisch.

Bomenexpert
De wethouder stelde nog wel aan de bewoners voor om samen met de 'bomenexpert' van de gemeente door het parkje te wandelen. Dit voorstel sloegen de bewoners af, omdat - schrijft buurtbewoner Hans Huiskes nu aan de wethouder en de politiek- 'dit naar onze mening een te hoog 'WC Eend adviseert WC Eendgehalte' heeft.

In plaats daarvan hebben de bewoners zelf een expert, 'European Treetechnician' Theo Katerberg, in de hand genomen. Die stelt nu dat een tweetal stobben van bomen wél illegaal zijn gekapt. Voor de bewoners, die vanwege de gebrekkige communicatie van het afgelopen jaar toch al weinig vertrouwen in gemeente en projectontwikkelaar hebben, is dit 'bewijs' de spreekwoordelijke druppel. "Helaas stelt dit rapport onomstotelijk vast dat begin 2019 tenminste twee bomen zijn gekapt die op 130 centimeter boven maaiveld zeker meer dan 30 centimeter in doorsnede zijn geweest", schrijft Huiskes. "Daarmee is er dus toch sprake van een tweetal overtredingen in het kader van het Velbeleid van de gemeente."

Zorgvuldige analyse ontbreekt
In de brief drukt de schrijver zich nog voorzichtig uit door het 'zeer te betreuren' dat de opmerkingen vanuit de buurt het voorbije jaar steeds zijn afgedaan met de 'generieke mededeling' van de gemeente dat er 'geen overtredingen zijn geconstateerd'. En dat terwijl een 'zorgvuldige analyse van de individuele stobben' ontbreekt. "U kunt zich misschien voorstellen dat wij hier een gevoel aan overhouden dat we 'voor de gek worden gehouden'. Dit kan niet de bedoeling zijn. De kosten van de door ons ingehuurde bomeningenieur zullen wij dan ook verhalen op de gemeente."

Wilts voegt daar aan toe dat de bomen moeten worden terug geplant. Hij sluit juridische stappen niet uit. "Maar waar het ons om gaat is dat we over de feiten praten en niet over de leugens."

De gemeente lijkt echter niet onder de indruk, blijkt uit de reactie van een woordvoerder. Uit eerdere inspecties met een bomendeskundige bleek namelijk dat er geen sprake was van een illegale kap. "De gemeente heeft geen enkel belang bij de uitkomst van deze inspectie en is dus volledig onafhankelijk en objectief. Daarbij is door de gemeente aan omwonenden aangeboden om deze constateringen toe te lichten, maar daar is door omwonenden niet op ingegaan. De gemeente staat achter haar eigen constateringen."

Meer berichten