Veiligheidscijfers Hilversum

Forse stijging winkeldiefstallen, (huiselijk) geweld en drugshandel, minder jongerenoverlast en fraude

di 24 jan, 14:00 · leestijd 1 minuut Politie
Afbeelding
Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché

Was er tijdens corona juist sprake van minder traditionele criminaliteit, zoals inbraken, en juist meer nieuwe (digitale) criminaliteit; in 2022 nam deze digitale criminaliteit juist weer af en waren er bijvoorbeeld weer inbraken in Hilversum. Opvallend is verder de forse toename afgelopen jaar van het aantal geweldsdelicten.

Dat blijkt uit de veiligheidscijfers van de gemeente Hilversum, gepresenteerd door de Politie Midden-Nederland. Het afgelopen jaar nam de totale geregistreerde criminaliteit in Hilversum met 3 procent toe ten opzichte van 2021. Dat is vergelijkbaa..