College: 'Veel aandacht bij station voor oost-westverbinding'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
In de toekomst begint het centrum voor het Oosterspoorplein. Volgens het college een verbetering van de verbinding.
In de toekomst begint het centrum voor het Oosterspoorplein. Volgens het college een verbetering van de verbinding. (Foto: Bastiaan Miché)

College: 'Veel aandacht bij station voor oost-westverbinding'

  Politiek

HILVERSUM - Het aanpakken van de verbinding tussen Oost en West behoorde niet tot de opdracht die de raad heeft verstrekt. Maar in het stedenbouwkundig plan is hiermee wel degelijk rekening gehouden, zo meldt het college van burgemeester en wethouders op vragen van het CDA.

De christendemocraten waren op donderdag 7 februari in de pen geklommen. Hun artikel 41-vragen aan B&W waren er vooral op gericht om de - in hun ogen - beroerde verbinding tussen Hilversum-Oost en het centrum - aan te kaarten.

Anticiperen
Uit de antwoorden van het college blijkt dat er in het stedenbouwkundig plan geanticipeerd heeft op verbetering van deze verbinding. Daar hecht zij veel belang aan, waardoor er veel aandacht is besteed aan de oost-wetsverbinding in het gemeentelijke plan, zo is te lezen in de schriftelijke reactie.

Entree
"Het centrum begint ruim honderd meter eerder richting Hilversum-Oost doordat wordt opgeschoven." Wethouder Arno Scheepers meldde eerder al dat het centrum straks feitelijk begint bij de nieuwe fietserstunnel aan het Oosterspoorplein. Dit entree van de fiets- en voetgangerstunnel wordt aan de Oost- en centrumzijde aantrekkelijker gemaakt. Kernwoorden zijn groener, opener en lichter. 

Uitzicht
"Om het uitzicht te verbeteren en te verfraaien wordt daarnaast op de Koninginneweg compacte bebouwing gerealiseerd op een zodanige wijze en afstand van elkaar dat zichtlijnen richting het centrum ontstaan", is de toevoeging van het college (zie foto hieronder van de visualisatie vanaf de Noorderweg)

Dwars door station
Het CDA stelt in haar vragen dat de gemeente bitter weinig wil weten van een visie die veel meer recht doet aan het slechten van de fysieke drempel die het spoor vormt. Daarbij doelen de christendemocraten op De 4 Brinkjes van Michel Huisman. De kunstenaar gaat dwars door het stationsgebouw heen in zijn plan.

Geen tweedeling
Met deze stelling is het college het niet eens. Het verbeteren van de verbinding was niet de opdracht maar heeft zogezegd 'veel aandacht gekregen in het stedenbouwkundig plan'. Daar komt bij dat B&W vinden dat het een spoor voor een scheiding zorgt, maar dat er van een tweedeling van het dorp geen sprake is. 

Spoorzone
De verbinding tussen beide gebieden wordt gemaakt door aan de centrumzijde van het station De 7 Straatjes uit te voeren. Aan de Oostkant loopt het spoorzone-project en is het voornamelijk aan de bewoners en de vastgoedeigenaren om daar met elkaar tot mooie dingen te komen.

Hilversumse schaal
Op de vraag of het college bereid is het plan Huisman, met dus die 'betere verbinding tussen Oost en het centrum, toch nog eens nader onder de loep te willen nemen, is het antwoord nee. De tijd van alternatieve plannen is geweest, er is genoeg aandacht voor oost-west, heeft het college geen mandaat om buiten de kaders te gaan, doet het ontwikkelen van een nieuwe visie geen recht aan het afgelegde traject én past De 7 Straatjes goed bij de Hilversumse schaal.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>