Vraagtekens bij dubbelrol Wimar Jaeger
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Bastiaan Miché

Vraagtekens bij dubbelrol Wimar Jaeger

  Politiek

HILVERSUM - Tonnen gemeenschapsgeld zijn gestopt in Dudok in Concert en de Dutch Media Week. Deze feestjes zijn georganiseerd door de Dutch Media Foundation, waar wethouder Wimar Jaeger al meer dan twee jaar secretaris van blijkt te zijn. Een nevenfunctie die veel raakvlakken heeft met zijn portefeuille én die niet vermeld is.

Sinds 10 maart 2017 bekleedt Willem Marie (Wimar) Jaeger deze functie bij de Dutch Media Foundation. Dat blijkt uit het opgevraagde uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel. Samen met voorzitter Jan Slagter vormt de wethouder Media, Cultuur en Economie het bestuur van de stichting, die volgens de eigen website de Open Studio Dagen, de Dutch Media Week en het Dudok Vijverconcert verzorgt.

Hilversumbreed
Uit onderzoek van deze krant blijkt dat er sinds zijn aantreden als secretaris van deze stichting subsidies zijn verstrekt via de gemeente én via het Stadsfonds Hilversum. Bij laatstgenoemde club is Jaeger al vier jaar - sinds de oprichting per 1 januari 2015 - lid van de raad van advies. Dat orgaan geeft het bestuur advies bij het verstrekken van financiële bijdragen bij Hilversumbrede projecten. Onder deze categorie vallen de Dutch Media Week en het vijverconcert, dat in september 2017 voor het laatst is georganiseerd.

Potje
Het college verstrekt nu een subsidie van 280.000 euro aan Beeld en Geluid, dat dit jaar volledig de kar trekt als het gaat om de organisatie van de Dutch Media Week (DMW). Dit bedrag komt uit het potje Economie en Media en het college is bevoegd deze geldsom te verstrekken.

2017 en 2018
Herman Dummer, directeur van Dutch Media Foundation (DMF), zegt net zoals de gemeente dat de rol van de stichting en zijn eigen rol als directeur bij deze editie is uitgespeeld. DMF heeft als vliegwiel gefungeerd om een stevige basis te leggen voor een volwaardig mediafestival in plaats van het organiseren van diverse losse onderdelen. Met het Nederlands Instituut aan de Media Parkboulevard 1 is nu een goede partner gevonden.

Organisatie
Maar Dummer vertelt dat de stichting wel in 2017 en 2018 de organisatie van de DMW op zich heeft genomen. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat de subsidies, die toen gegeven zijn aan allerlei onderdelen van het festival zoals bijvoorbeeld de Open Studio Dagen, niet zo hoog waren als de 280.000 euro van dit jaar. Echter, de bedragen bij elkaar opgeteld komen hier wel bij in de buurt. Bij komende editie is Dummer persoonlijk nog wel betrokken. Via zijn bedrijf Events in Business wordt hij ingehuurd.

Stadsfonds
Bij het bestuur van Stadsfonds Hilversum is twee weken terug een integriteitsmelding gedaan met betrekking tot een vermeende dubbele pet van Jaeger. Hier is aanhangig gemaakt dat de wethouder niet alleen één van de negen leden van de raad van advies is van het Stadsfonds - het orgaan adviseert bij mogelijke financiering van Hilversumbrede activiteiten waaronder DMW en Dudok in Concert - maar ook actief is als medebestuurder van de Dutch Media Foundation (DMF). Momenteel ligt er een subsidieaanvraag klaar vanuit Beeld en Geluid voor het vernieuwde mediafestival, dat van zaterdag 5 tot en met zondag 13 oktober plaatsvindt.

Verleden tijd
In zijn reactie geeft Jaeger aan verbaasd te zijn dat deze nevenfunctie niet gemeld is ('O, staat dat er niet op'.) De werkwoordsvorm moet inmiddels in de verleden tijd worden opgeschreven. Kort na een telefonisch onderhoud met deze krant woensdagochtend is zijn bestuurdersfunctie bij de DMF toegevoegd aan zijn nevenfuncties op de website van de gemeente, iets wat de 25 maanden daarvoor niet was gebeurd. Wethouders zijn verplicht bijbanen, bezoldigd en onbezoldigd, bekend te maken.

Opgeheven?
Jaeger geeft in het telefoongesprek volmondig toe dat hij secretaris is van de DMF. Tijdens het gesprek vraagt hij zich af of de stichting niet al is opgeheven. Het uittreksel uit het Handelsregister Kamer van Koophandel beantwoordt die vraag: nee. In ieder geval zijn de bestuurders sinds 2017 niet meer bijeengekomen, aldus Jaeger. De wethouder vindt zijn lidmaatschap van het DMF-bestuur een logische constructie.

Omkeren
Hij keert de zaak om en zegt dat deze functie als medebestuurder van de foundation gelieerd is aan zijn post als wethouder. "Ik zit in de club en met overtuiging, omdat de Dutch Media Week een belangrijk evenement is voor de stad", aldus de D66'er. Dat er grof gemeenschapsgeld naartoe gaat, erkent hij. Juist daarom is het belangrijk als subsidieverstrekker 'optimaal verbonden' te zijn.

Hobby's
De suggestie van belangenverstrengeling en de dubbelepettenconstructie werpt hij verre van zich, zo laat hij duidelijk weten. "Het is niet het financieren van mijn hobby's", meldt hij stellig. "De feiten zijn dat ik in de stichting zit. Ik zit daarin vanuit mijn wethouderschap. Ik ben actief in het stadsfonds en dat advies zou ik ook aan mijn opvolger geven om dat te doen. Het is een vorm van betrokkenheid waarvan ik denk dat het zinvol is. Verder moet je maar eens goed informeren naar wat de stichting doet", luidt zijn respons.

Toonaangevend
Dat laatste staat klip-en-klaar in de subsidieaanvraag Dudok in Concert 2017. "Begin 2017 is de Dutch Media Foundation opgericht. Deze foundation is de paraplu van drie toonaangevende media-evenementen: Dutch Media Week, de Open Studio Dagen en Dudok in Concert." Dit bevestigt de summiere informatie die op de DMF-website te vinden is. Verderop in het subsidiedocument staat glashelder dat DMF de opdrachtgever is van het culturele evenement, dat woensdag 6 september 2017 op en rond de Dudokvijver plaatsvond.

70.000 euro
Net zoals in 2016 trok de gemeente behoorlijk de portemonnee voor dit culturele evenement. Daar moet wel bij vermeld worden dat de subsidieaanvraag van 120.000 euro voor de editie van 2017 ingediend was voordat Jaeger aantrad als secretaris van de foundation. Vanuit het stadsfonds is twee jaar terug wel een bijdrage geleverd van 70.000 euro. Deze aanvraag voor een financiële bijdrage van deze Hilversumbrede activiteit is op 10 april 2017 gehonoreerd, blijkt uit de opgevraagde gegevens.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>