Broertjes en Jaeger hebben samen dertig bijbanen.
Broertjes en Jaeger hebben samen dertig bijbanen. (Foto: Bastiaan Miché)

College Hilversum telt 19 nieuwe bijbanen

  Politiek

HILVERSUM - Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders (B en W) telt in totaal 44 nevenfuncties. Voor zover te achterhalen zijn dat er negentien meer dan vijf weken geleden. De gemeente zegt dat de geactualiseerde lijst 'geen grote wijzigingen' kent.

B en W vonden het nodig om de lijst met nevenfuncties bij te werken gezien de perikelen rondom wethouder Wimar Jaeger. Op donderdag 11 april publiceerde deze krant na eigen onderzoek dat de D66'er sinds 10 maart 2017 secretaris is van Dutch Media Foundation (DMF), een nevenfunctie die strijdig lijkt te zijn met zijn wethouderschap.

Een dag voor publicatie, toen deze krant de wethouder confronteerde met deze niet-vermelde functie, is zijn bestuurslidmaatschap bij DMF toegevoegd op www.hilversum.nl. Sinds woensdag 10 april blijkt Jaeger in totaal vijf bijbanen niet gemeld te hebben.

Dertien nevenfuncties
Nu de lijst vorige week dinsdag geactualiseerd is, is duidelijk dat de Democraat geen zes maar dertien nevenfuncties heeft, waarvan twee ambtshalve over zijn genomen door collega's. Burgemeester Pieter Broertjes is degene met de meeste nevenfuncties (17 waren er 16). Jaeger volgt met 13 (6), Arno Scheepers heeft er 5 (3), Jan Kastje 3 (0) en Floris Voorink, Annette Wolthers en Karin Walters hebben er alle drie 2 (waren er 0).

Dat er nu beduidend meer nevenfuncties (ambtshalve en niet-ambtsgebonden) zijn dan op ons meetpunt 10 april, komt volgens een zegsman van de gemeente doordat er nu functies aan zijn toegevoegd die de bestuurders vanuit hun portefeuille bekleden. Vorig jaar, toen het nieuwe college aantrad, is dat 'niet door iedereen opgenomen en toegevoegd'.

Ambtshalve
Opvallend is dat bij Jaeger zijn rol als secretaris bij DMF, waar de raad niets vanaf wist, nu onder het kopje 'ambtshalve' staat. Dat zou moeten betekenen dat hier een collegebesluit aan ten grondslag ligt. Tijdens het onderzoek van De Gooi en Eembode is dit besluit niet naar boven gekomen.

Ook nu is dit document opgevraagd bij de gemeente. Uit antwoord van de woordvoerder blijkt dat aan het vaststellen van nevenfuncties geen formeel collegebesluit wordt genomen. Wel is dinsdag 7 mei over de actualisatie van de lijst een formeel collegebesluit genomen. Over de DMF-functie van Jaeger kan de gemeente niets zeggen, aangezien er een feitenonderzoek wordt gestart.

Dubbelrol
Jaeger lijkt een dubbelrol te hebben vervuld. Als bestuurder van de stichting die drie grote media-evenementen heeft verzorgd in Hilversum (Dutch Media Week, Open Studio Dagen en Dudok in Concert) lijkt hij op papier subsidie-aanvrager. Als wethouder Media, Cultuur, Evenementen (en in de vorige collegeperiode ook Financiën) lijkt hij ook subsidiegever te zijn. In totaal heeft de gemeente in 2017 en 2018 aan deze evenementen 520.092 euro subsidie gegeven.

De nieuwe lijn is nu dat deze lijst minstens twee keer per jaar opnieuw wordt bekeken. Hiervoor kwamen de wijzigingen mondeling aan bod in het college. Door deze nieuwe, regelmatige checks moet het niet meer mogelijk zijn dat een nevenfunctie 25 maanden lang onder de radar blijft, zoals de DMF-functie van Jaeger. Deze bijbaan was namelijk niet bekend bij de gemeenteraad.

Meer berichten