Waar blijft de onderzoeksopdracht voor verbinding Oost-West?
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Wethouder Arno Scheepers trekt snel de agenda om met de inwoners uit Oost te gaan praten.
Wethouder Arno Scheepers trekt snel de agenda om met de inwoners uit Oost te gaan praten. (Foto: Bastiaan Miché)

Waar blijft de onderzoeksopdracht voor verbinding Oost-West?

  Politiek

HILVERSUM - Opschorten van de besluitvorming over De 7 Straatjes is opnieuw niet gelukt. Insprekers en diverse politieke partijen deden weer een appel, maar geen pas op de plaats.

Waar is de onderzoeksopdracht voor de verbinding tussen Hilversum-Oost en West? Wethouder Arno Scheepers heeft twee maanden de tijd gehad om dit samen met de zeven buurtverenigingen over het spoor op te zetten, maar kon vorige week tijdens de commissievergadering hier nog niets concreets over zeggen. Tot een politieke pas op de plaats leidt dit overigens niet.

"Er ligt gewoon niks. U heeft de kans gehad het gesprek over de onderzoeksopdracht te beginnen. Maar dat is er allemaal niet. Nu zitten we hier voor Jan met de korte achternaam", was de conclusie van SP'er Pierre van Rooden.

Meer partijen deelden woensdag deze mening toen het aangepaste stedenbouwkundige plan De 7 Straatjes opnieuw aan bod kwam. PvdA, CDA en ook Hart voor Hilversum en Hilversums Belang wilden van de wethouder weten wanneer hij dan wél met resultaat de politieke arena instapt.

Duidelijk was dat de meerderheid van de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen een andere verwachting had. Scheepers zei dat in maart, toen hij terug moest naar de tekentafel met het stedenbouwkundig plan en hij had toegezegd met de buurtverenigingen om de tafel te gaan zitten. Hij bestreed nu al met een concrete opdracht terug te komen.

Er zijn sindsdien meerdere gesprekken gevoerd met de omwonenden. Zijn eerste taak was het vertrouwen, dat in de loop der tijd beschaamd is geraakt, te herstellen, meldde Scheepers. De insteek van de gemeente is en blijft met een open blik te kijken naar het verbeteren van de verbinding tussen de Johannes Geradtsweg en de Beatrixtunnel. Dat gaat volgens de VVD'er verder dan een fysieke verbinding.

Tekst gaat verder onder foto. 

Inspreker Ruud van der Woude, zegsman namens de zeven buurtverenigingen, herhaalde dat Oost niet tegen de plannen is, maar de zij de overtuiging heeft dat het beter kan en zelfs moet. Daarom is een afhankelijk onderzoek zo noodzakelijk. De gemeente en zij moeten overeenstemming hebben over de inhoud en de opzet van dit onderzoek.

Hierin moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de plannen rond het spoor voor wat betreft de beheersbaarheid, de verkeersstromen en de verkeersveiligheid. Hoe zit het met de leefbaarheid over het spoor en dan met name de milieu-effecten en de al genoemde verbinding. Van der Woude sprak over een stedenbouwkundige, civieltechnische en sociale verbinding. Naar de mening van de bewoners is wachten met besluitvorming daarom noodzakelijk.

Daar denkt Scheepers anders over. Uitvoering van De 7 Straatjes sluit andere plannen niet uit. Dat is de kracht van het plan, zoals zijn stokpaardje luidt. Daar komt bij dat een nieuw bestemmingsplan maken een jaar duurt. In die tijd, na onderzoeken, zijn er nog wijzigingen zat te maken als dat nodig is. Op sommige facetten is het juist wijs om door te blijven gaan. Als voorbeeld gaf hij de subsidie voor de ondergrondse fietskelder onder het station. Nu doorpakken is het devies, want andere gemeenten willen ook een duit uit die overheidszak.

Tekst gaat verder onder foto.

Een andere zaak speelt hierin een nog belangrijkere rol. "De reden dat we die pas op de plaats niet willen maken komt doordat een aantal zaken in gang is gezet, waaronder het voorkeursrecht op de Koninginneweg-Oost", vertelde de wethouder.

Het recht om als eerste de woningen daar op te kopen om zo de plannen voor het stationsgebied te kunnen realiseren, verloopt begin 2021. "Dat lijkt heel dichtbij, maar dat is nog maar anderhalf jaar. Als we dan nog eerst een onderzoek gaan doen dan moeten we nog het voorontwerpbestemmingsplan maken, het ontwerpbestemmingsplan en het bestemmingsplan. Als we dat gaan doen dan komen we gewoon in de knel. Ik wil dat voorkeursrecht niet op één of twee maanden riskeren, want dan hebben we drie jaar lang niks en dan gaat het in de soep", luidde de uitleg.

Scheepers wil snel agenda's trekken met de bewoners uit Oost, maar of dat voor woensdag 12 juni - als de commissie weer bijeenkomt - tot een concrete opdracht leidt, durfde Scheepers niet te zeggen. Zorgvuldigheid moet prioriteit zijn en niet snelheid. Daar had de commissie, die inhoudelijk weinig zei over het gewijzigde stedenbouwkundig plan, dan weer moeite mee.

Een pas op de plaats, geen besluitvorming eind mei over het stedenbouwkundig plan en conceptbeeldkwaliteitsplan stationsgebied, dreigde even. Dat gebeurde toch niet, omdat de wethouder meldde zijn uiterste best te doen om binnen vier weken met een conceptonderzoeksopdracht te komen. Hart voor Hilversum, dat leek aan te sturen om de besluitvorming een maand op te schorten, maakte een voorbehoud en Henk Blok van Hilversums Belang gaf Scheepers het vertrouwen zijn zaakjes voor 12 juni op orde te hebben.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>