Jaarrekening Hilversum sluit af met een plus: 3,1 miljoen euro
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Wethouder Karin Walters van financiën.
Wethouder Karin Walters van financiën. (Foto: Bastiaan Miché)

Jaarrekening Hilversum sluit af met een plus: 3,1 miljoen euro

  Politiek

HILVERSUM - Werd er in de loop van 2018 nog rekening gehouwen met een tekort van 4 miljoen euro, nu blijkt dat de gemeente Hilversum het jaar 2018 afsluit met een positief resultaat van 3,1 miljoen euro. Dit komt deels doordat enkele plannen niet of niet volledig konden worden uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom voor om voor de volledig uitvoering van deze plannen 3,3 miljoen over te hevelen naar de begroting van 2019. Het positieve resultaat is onder meer het gevolg van hogere opbrengsten op grondexploitatie. Economische voorspoed zorgde voor meer inkomsten uit parkeren en verder viel een aantal balansposten vrij. Maar er zijn ook een aantal tegenvallers, zoals op de WMO, op de Jeugdzorg- waar vrijwel alle gemeenten mee te maken hebben - de OZB, wegenonderhoud en de begraafplaats.

Schuldpositie
De schuld van de gemeente is uitgekomen op 170,8 miljoen euro. Dit is maar liefst 18,7 miljoen hoger dan in de begroting was geraamd, maar nog steeds ruim binnen de marges die de VNG hanteert. Het verschil wordt veroorzaakt door de aankoop van de gronden op Crailo voor 18,7 miljoen. Deze aangekochte gronden worden de komende jaren doorverkocht aan de GEM Crailo BV. Hierdoor moetr de gemeenteschuld weer afnemen.

Hilversum staat er financieel goed voor. Het weerstandsvermogen dat zorgt dat eventuele risico's kunnen worden opgevangen, is met 96,7 miljoen zelfs uitstekend. Het college kijkt dan ook tevreden terug op 2018 en ziet voldoende ruimte om in de toekomst verder te werken aan haar opdracht. Die is de komende jaren niet gering: zowel de energietransitie als zorg, welzijn, economie en mobiliteit vragen de volle aandacht.

Landelijk zijn de ambities hoog en budgetten voor de gemeente om daar invulling aan te geven beperkt. Het meest voelbaar is dat bij de jeugdzorg en WMO. "Om te doen wat nodig is voor onze inwoners en bedrijven, zal de gemeente de komende jaren duidelijke keuzes moeten maken en financieel scherp aan de wind varen", aldus de gemeente in een persbericht. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>