Onderzoek naar realisatie scherm A27 gestopt
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
In maart 2017 overhandigden de bewoners een petitie aan de wethouders.
In maart 2017 overhandigden de bewoners een petitie aan de wethouders. (Foto: Bastiaan Miché)

Onderzoek naar realisatie scherm A27 gestopt

  Politiek

HILVERSUM - Niemand is bereid de rekening (deels) te betalen. Wat dat betreft is er in ruim twee jaar geen millimeter beweging in gekomen. Nu lijkt het erop dat er geen geluidsscherm komt langs de A27. In opdracht van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders onderzoek gedaan naar onder andere de kosten van geluidswal. Dit onderzoek stopt nu, zo melden B&W.

Dat is een bittere pil voor de bewoners van de West-Indische buurt. Sinds de rigoureuze bomenkap in 2017 ervaren zij veel geluidsoverlast van de snelweg die in hun achtertuin ligt. Met het verbreden van de A27 en het verleggen van afslag 33 hebben ze geen probleem, maar zij vinden wel dat Rijkswaterstaat dan een scherm moet plaatsen. Dat vermindert het aantal decibellen en houdt fijnstof en lichtvervuiling tegen.

Al die tijd is de realisatie van een scherm het doel geweest, zoals dat bij de Zuidpolder in Eemnes, een paar kilometer verderop, wel is gebeurt. Daar hebben de gemeente Eemnes en de provincie Utrecht overeenstemming bereikt met Rijkswaterstaat. Toen Hilversum, dat de miljoenen voor een geluidswal niet op de plank heeft liggen, de bewoners steunde, was de hoop op een zelfde resultaat als bij de buren in Utrecht.

Om te kijken wat mogelijk is, heeft Hilversum Arcadis onderzoek laten doen naar de kosten van een geluidsscherm. Dit gebeurde in opdracht van de gemeenteraad (motie 'Geluidsschermen A27 voor West-Indische Buurt'). De ramingen van Rijkswaterstaat en de bewoners vertoonden grote verschillen: 13 miljoen euro tegenover 1.1 miljoen.

Volgens het onderzoeksbureau is een scherm van 1.130 meter een minimale investering van 3 miljoen euro. De gemeente had gehoopt op co-financiering, maar de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Holland betalen niet mee aan een bovenwettelijk scherm.

Na de bomenkap en de verbreding van de snelweg voldoet Rijkswaterstaat volgens het Tracébesluit aan de wettelijke normen. Mede door het neerleggen van ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) meent Rijkswaterstaat dat de geluidsbelasting is verbeterd. Volgens het Tracébesluit wordt tot 2028 aan de geluidsnorm op de woningen voldaan. Maar er rijdt meer verkeer over de snelweg dan is geprognotiseerd (3 tot 8 procent). Als die stijging zo doorgaat, dan moet er al in 2023 worden gekeken naar overschrijding van de geluidsnormen.

Het college ziet door deze gang van zaken geen aanknopingspunten meer en heeft besloten het onderzoek naar realisering van een geluidscherm langs de A27 te beëindigen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>