Conclusies rapport Jaeger pas na de zomer beschikbaar
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Wethouder Wimar Jaeger.
Wethouder Wimar Jaeger. (Foto: Bastiaan Miché)

Conclusies rapport Jaeger pas na de zomer beschikbaar

  Politiek

HILVERSUM - Het feitenonderzoek naar de integriteitsmeldingen over de Hilversumse wethouder Wimar Jaeger is pas na de zomervakantie beschikbaar. Dat melden de fractievoorzitters Jan Slingerland (Hart voor Hilversum) en Olaf Streutker (CDA), die namens het presidium (de fractievoorzitters van alle fracties) het onderzoek begeleiden.

Het presidium van de gemeenteraad besloot eind april dat er een onafhankelijk feitenonderzoek wordt gedaan naar aanleiding van de verschillende meldingen over Jaeger. Die meldingen, door SP-fractievoorzitter Bianca Verweij en inwoners, gaan over belangenverstrengeling en het niet opgeven vijf nevenfuncties.

Rapporteren
Bureau Bing ingeschakeld is om het onderzoek te doen. Zij rapporteert dat aan het presidium. Normaliter is de burgemeester het aanspreekpunt. Dat kan nu niet, omdat burgemeester Pieter Broertjes wellicht onderdeel is van het onderzoek. De planning was dat de raad nog voor het zomerreces het eindrapport zou kunnen bespreken. Deze planning blijkt niet haalbaar.

Wenselijk
Het presidium heeft steeds als uitgangspunt genomen dat het zeer wenselijk is dat het onderzoek voortvarend ter hand wordt genomen en zo spoedig mogelijk wordt afgerond, maar dat de zorgvuldigheid van het onderzoek voorop staat. De onderzoekers hebben inmiddels documenten opgevraagd en bestudeerd en een aantal gesprekken gevoerd. De gespreksverslagen worden aan betrokkenen voorgelegd voor een akkoord.

Aanvullende vragen
Er zijn ook aanvullende vragen gesteld aan de ambtelijke organisatie en aan de betrokken wethouder. Deze handelingen hebben meer tijd gevergd dan voorzien en de onderzoekers hebben aangegeven dat het daarom niet lukt het onderzoek op tijd af te ronden, is de uitleg. 

Definitief
"Voordat de rapportage definitief kan worden opgeleverd en aan de raad kan worden gestuurd moet nog een aantal processtappen worden doorlopen. Het is niet mogelijk deze stappen af te ronden voor de vakantieperiode."

Zomerreces
De bespreking van het eindrapport door de raad vindt zo spoedig mogelijk na het zomerreces plaats. Zolang het onderzoek loopt, doet het presidium hierover geen inhoudelijke mededelingen.

DMF
Op donderdag 11 april maakte deze krant, na langdurig onderzoek, bekend dat Jaeger al sinds maart 2017 secretaris is bij de Dutch Media Foundation (DMF). Dit stichtingsbestuur, een uitvoerend orgaan, verzorgde drie grote media-evenementen: Dudok in Concert, de Dutch Media Week en de Open Studio Dagen en daar is subsidie voor gevraagd. Als wethouder Media, Cultuur, Evenementen en in die collegeperiode ook nog Financiën heeft de gemeente in 2017 en 2018 in totaal 520.000 euro verstrekt aan DMF. 

Bijbanen
Deze nevenfunctie had hij 25 maanden lang niet vermeld. De raad wist hier niets van. Later bleek hij de wethouder nog vier nevenfuncties niet vermeld te hebben. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders de lijst met nevenfuncties opnieuw vastgesteld. De teller voor heel B&W staat nu op 44; voor zover is na te gaan, gaat het om 19 bijbanen meer. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>