Het debat over wethouder Jaeger, die zondag Radiostation 100 Jaar opende, moet nu plaatsvinden in de raad.
Het debat over wethouder Jaeger, die zondag Radiostation 100 Jaar opende, moet nu plaatsvinden in de raad. (Foto: © Bastiaan Miché)

Vertrouwen in Jaeger gebaseerd op collegiaal bestuur

  Politiek

HILVERSUM - Totdat bewezen is dat wethouder Jaeger niet integer heeft gehandeld, kan de Democraat rekenen op het vertrouwen van zijn collega's. Morgen - donderdag 5 september - wordt het rapport pas openbaar.

Burgemeester Pieter Broertjes spreekt in de reactie op het artikel van Follow The Money van maandag inderdaad namens het voltallige college, zo blijkt desgevraagd. Hier ligt geen collegebesluit aan ten grondslag. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat het hier gaat om collegiale steun zonder inhoudelijke kennis van het rapport van BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten). "Het college stelt dat zij collegiaal vertrouwen heeft tot het tegendeel bewezen is. Dat is de basis van collegiaal bestuur", is de verkregen respons uit het raadhuis. Vandaag - donderdag 5 september - wordt het rapport pas openbaar.

Blindelings vertrouwen
Die gedeelde overtuiging is meer dan opmerkelijk. Er is immers na de screening niet voor niets besloten over te gaan tot een feitenonderzoek. Er liggen feiten op tafel die noopten tot nader onderzoek. Dat vond het presidium (de fractievoorzitters van alle partijen) eind april. Daar lijkt het college van burgemeester en wethouders (B en W), gezien de eensgezindheid van de reactie, compleet aan voorbij te gaan. Zij hebben blindelings vertrouwen in hun collega, die onder vuur ligt.

Het feitenonderzoek gaat onder meer over zijn vijf niet-vermelde nevenfuncties en een vermeende dubbelrol. Op 11 april bracht deze krant naar buiten dat Jaeger secretaris is van Dutch Media Foundation, een organisatie die drie prominente media-evenementen heeft verzorgd en daarvoor subsidie vroeg aan de gemeente en die ook heeft gekregen. Dat maakt Jaeger subsidieaanvrager en -verstrekker ineen. De in 2017 en 2018 verstrekte 520.092 euro kwamen immers uit zijn portefeuille Media, Evenementen en Cultuur - en in die periode was de D66'er ook verantwoordelijk voor Financiën.

Beperkt wederhoor
Vanwege feitelijke onjuistheden in het FTM-artikel, zo meent het college, is het college in de pen geklommen. "Jaeger was voor een deel met zijn handen gebonden omdat het BING-rapport nog niet klaar was, waardoor hij beperkt wederhoor kon toepassen. Dat heeft geleid tot een eenzijdig beeld en daarmee is mogelijk onnodige schade aangericht bij een collegelid."

Overigens merken Broertjes en de wethouders niets op over de opmerking van Jaeger aan het adres van SP-fractievoorzitter en melder Bianca Verweij. In het artikel zegt Jaeger dat zij uit rancune en voor politiek gewin een integriteitsmelding tegen hem heeft ingediend. Er is geen verschil van loyaliteit, luidt de reactie. "De burgemeester is voorzitter van het college én de raad."

Verder zijn B en W van mening dat het debat plaats moet vinden in de raadszaal. Dat gebeurt woensdag 18 september. Met de reactie en het uitgesproken rotsvaste vertrouwen in Jaeger heeft het college alvast een voorschot genomen op de besluitvorming en is vergeten dat de gemeenteraad het hoogste orgaan in de gemeente is, zo klinkt uit politieke kelen.

Meer berichten