De politie is meer zichtbaar aanwezig in het uitgaanscentrum, aldus burgemeester Broertjes.
De politie is meer zichtbaar aanwezig in het uitgaanscentrum, aldus burgemeester Broertjes. (Foto: Bastiaan Miche)

Hilversummers voelen zich nu veiliger dan in 2016, maar niet in het verkeer

  Politiek

HILVERSUM - Over het algemeen bevallen de uitkomsten uit de zogenaamde Monitor Hilversum 2018, uitgevoerd door onderzoeksbureau Research 2Evolve, het college van burgemeester en wethouders prima. Op veel punten is er ten opzichte van twee jaar terug een verbetering zichtbaar. Met name als het gaat om de veiligheidsgevoelens en het Sociaal Plein verschijnt er bij de bestuurders een lach op het gezicht.

De enorme vragenlijst met thema's als wonen, zorg en welzijn, bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en arbeid en werkgelegenheid is vorig jaar verstuurd naar ruim tienduizend Hilversummers. Ruim 30 procent, volgens de gemeente een goede afspiegeling, van hen heeft gereageerd.

Het meest trots is burgemeester Pieter Broertjes als het gaat om het veiligheidsgevoel in het uitgaanscentrum. Nu voelt 58 procent, Broertjes zegt 'bijna 60 procent', zich veilig in dat uitgaanscentrum. Twee jaar terug was dat nog 51 procent. Overigens is het niet zo dat 42 procent zich onveilig voelt. Van de ondervraagden geeft 29 procent als antwoord 'niet van toepassing'.

Een verklaring voor de stijging heeft de burgervader uiteraard wel: de camera's, meer boa's en een meer zichtbaar aanwezige politie. Hij geeft echter wel toe dat het percentage nog wel wat omhoog kan, maar Hilversum heeft nu eenmaal een slechte naam. De sfeer en de uitstraling van het centrum worden ook beter gewaardeerd.

Dan de buurten. Daar voelde twee jaar terug 77 procent van de Hilversummers zich veilig. Nu stopt de teller bij 81 procent.

Een thema dat meer aandacht krijgt in het onderzoek is het Sociaal Plein. De bekendheid hiervan is gestegen van 53 naar 60 procent. Bovendien ervaren steeds minder mensen het als een drempel om naar het pand aan de Wilhelminastraat te gaan. Ook de medewerkers daar vindt men steeds klantvriendelijker worden en de totale dienstverlening krijgt als eindcijfer een 7,0. Twee jaar terug was dat een 6,4.

De goednieuwsshow gaat nog even door als het gaat om de bereikbaarheid van het centrum met de fiets, eindcijfer 7,9. De bereikbaarheid van dat centrum met de auto is erop achteruitgegaan, aldus de ondervraagden. Dat blijkt uit de 5,2 van nu. Twee jaar terug was dit een 5,4. Wethouder Karin Walters beseft dat met de aanstaande HOV-werkzaamheden op de Oosterengweg die bereikbaarheid voorlopig niet beter wordt.

Verder vindt 56 procent van de ondervraagden dat de verkeersveiligheid verbeterd moet worden, twee jaar terug was dit nog maar 49 procent. Het aantal Hilversummers met een betaalde baan en het aantal banen in Hilversum is wel gestegen.

Meer berichten