Verweij: 'Ik heb dit naar eer en geweten gedaan'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Bianca Verweij: 'Er zijn vervelende dingen over mij gezegd.'
Bianca Verweij: 'Er zijn vervelende dingen over mij gezegd.' (Foto: Bastiaan Miché)

Verweij: 'Ik heb dit naar eer en geweten gedaan'

  Politiek

HILVERSUM - De Hilversumse politiek bespreekt woensdagavond het BING-onderzoek naar de integriteitsmeldingen tegen wethouder Jaeger. Ook indiener Bianca Verweij, tevens fractievoorzitter van de SP, deed haar verhaal over de afgelopen maanden. "Er zijn vervelende dingen over mij gezegd."

Verweij spreekt met deze krant ruim 24 uur voordat de Hilversumse politiek de uitkomsten van het BING-onderzoek bespreekt. Op dat moment ligt deze krant bij de drukker. Wat de uitkomsten zijn van de politieke discussie - al lijken alle partijen wel te beseffen dat er lessen te leren zijn - is op het moment van schrijven dus nog onduidelijk.

Zoals bekend raakte D66'er Jaeger een paar maanden geleden in opspraak omdat hij verschillende nevenfuncties niet had vermeld en vanwege zijn rol binnen de Dutch Media Foundation, een organisatie die subsidie krijgt van Jaeger als wethouder. Uit het onderzoek blijkt dat Jaeger zich niet altijd heeft gehouden aan de Gemeentewet door nevenfuncties te verzwijgen. En dus is haar melding volstrekt terecht, concludeert Verweij.

Zij stapte in april naar burgemeester Pieter Broertjes om haar ongenoegen over Jaeger en al zijn bijbaantjes kenbaar te maken en meende dat zij door alle bomen het bos niet meer zag en daarom haar controlerende taak als raadslid niet goed kon uitvoeren. Onderzoek was noodzakelijk, aldus de socialist.

Maar al snel bleek dat veel meer personen binnen het raadhuis op de hoogte waren van deze integriteitsmelding, waaruit Verweij concludeerde dat Broertjes haar naam had gelekt. "Er zijn vervelende dingen over mij gezegd. Dat ik rancuneus ben of dat het een vergelding is voor het vertrek van Arjo (SP-wethouder Klamer stapte in 2017 op nadat het college onder aanvoering van Jaeger aangaf geen vertrouwen meer in hem te hebben, red.). Dat wil ik graag weerleggen. Het is namelijk mijn plicht als raadslid om iets te melden wanneer er iets niet in de haak is. Ik heb dit naar eer en geweten gedaan."

Dat tijdens het onderzoek het volledige college van burgemeester en wethouders aangaf - zonder het rapport te kennen - achter Jaeger te staan en ook de andere wethoudersnevenfuncties niet vermeldden, geeft volgens Verweij aan dat ook het voltallige college lessen te leren heeft. Not amused was de socialist voorafgaand aan de discussie dat het onderwerp deel uitmaakte van de volledige raadsvergadering.

Dit betekende dat alle fracties maximaal zestien minuten konden spreken over alle onderwerpen die woensdagavond op de agenda stonden. Bovendien is er ook niet in een commissie gesproken over het rapport. En dus vreesde Verweij vooraf dat veel fracties hooguit een 'foei-bijdrage' leveren en vervolgens overgaan tot de orde van de dag. "Het wordt weggemoffeld terwijl dit onderwerp een goed debat in de raad verdient."

Namens de SP voerde nummer 2 Pierre van Rooden het woord woensdagavond. Fractievoorzitter Verweij deed wel haar zegje over haar bevindingen het afgelopen halfjaar, maar mocht niet reageren op bijdragen van collega-politici. Afgaande op hoe Jaeger tijdens het onderzoek zich (in de pers) presenteerde, vreest Verweij dat er na woensdag weinig verandert. "De reacties van de wethouder geven mij niet het vertrouwen dat het goed gaat komen."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>