Jaeger mag blijven, maar moet flink aan de bak om vertrouwen gemeenteraad te herstellen
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Bastiaan Miché

Jaeger mag blijven, maar moet flink aan de bak om vertrouwen gemeenteraad te herstellen

  Politiek

HILVERSUM - Verklarend, verdedigend en een klein beetje in de slachtofferrol. Zo omschreef fractievoorzitter Aafke Vreugdenhil woensdagavond het betoog dat wethouder Wimar Jaeger een paar minuten eerder had gehouden. Veel raadsleden hoopten op een mea culpa van de wethouder. Die kwam er deels, maar een duidelijk 'sorry' richting met name SP-fractievoorzitter Bianca Verweij kwam er niet. En dat maakte de discussie pijnlijk voor Jaeger en pijnlijk voor het aanzien van de Hilversumse politiek. 

De gemeenteraad besprak - zoals nu wel bekend is - het BING-onderzoek dat was opgestart na drie integriteitsmeldingen tegen wethouder Wimar Jaeger. Hij had (net als enkele andere collegewethouders overigens) verschillende nevenfuncties niet vermeld en vooral zijn rol als subsidieverstrekker aan én subsidieontvanger van de Dutch Media Foundation riep vragen op. In het onderzoek werd duidelijk dat Jaeger slordig was geweest, maar ook dat hij daar geen kwade bedoelingen bij had. 

Veel werk verzet
Jaeger gaf aan blij te zijn met de uitkomsten van het rapport, hoewel zij in zijn ogen niet verrassend waren. "Ik weet hoe ik heb gehandeld", was de uitleg. Vervolgens ging de focus vooral naar de bestuursstijl van Jaeger. Die is er een van tempo maken, dicht bij de bal (of het geld) zitten en zo Hilversum mooier maken. "Er is enorm veel werk verzet. Daar is de stad beter van geworden. Er is veel in de stad te beleven en mensen komen er met genoegen."

Wel gaf de wethouder toe dat dingen anders hadden gemoeten. Toch kon hij geen antwoord geven op de vraag waarom hij de bestuursfunctie bij de Dutch Media Foundation niet had gemeld en hoe het kwam dat, een maand nadat hij toetrad tot het bestuur van deze stichting, een maand later hier 120.000 euro subsidie naartoe ging. Bovendien waren meerdere bestuursleden not amused over de aanvallen van Jaeger tijdens het BING-onderzoek richting één van de drie indieners van een integriteitsmelding, SP-fractievoorzitter Bianca Verweij. Iedereen, vonden de kritische raadsleden, moet een integriteitsmelding kunnen doen. Dus ook een raadslid. 

Logisch
Dat Jaeger niet kon aangeven waarom hij de functie binnen de Dutch Media Foundation niet had gemeld, was overigens vrij logisch. Wanneer hij hier wel een verklaring voor had, betekende dit dat hij de functie bewust had verzwegen. Dat was dus niet het geval. Spijtig was het wel dat Jaeger tijdens het onderzoek sprak van een persoonlijke aanval. Woensdag kroop de D66'er in de slachtofferrol door te stellen dat de voorbije maanden zijn huid constant grijzer was geworden. Hij weigerde ook zijn excuses aan te bieden aan Verweij voor wie de voorbije maanden eveneens allesbehalve plezierig waren.

De reactie van Jaeger leidde uiteindelijk tot een motie van beterschap (door Hilversumse Belang), een motie van treurnis (door de ChristenUnie) en een motie van wantrouwen (door de PvdA en SP). Geen van die drie moties behaalden een meerderheid, met name doordat de coalitiepartijen het vertrouwen in de wethouder hielden. Toch waren er ook binnen Hart voor Hilversum enkelen die de moties van treurnis én wantrouwen steunden. En ook fractievoorzitter Frits Vogel van de VVD, toch de partij waarmee D66 vaak hand in had loopt, erkende dat Jaeger niet zijn beste avond beleefde. Het zal voor de wethouder daarom een heel karwei worden om het vertrouwen binnen de gemeenteraad (en veel inwoners) te herstellen. Immers, zoals Vreugdenhil terecht opmerkte, 'vertrouwen komt te voet en gaat te paard'. 

Te trots
Jaeger had het zichzelf veel gemakkelijker kunnen maken, maar leek te trots om sorry te zeggen. Wat dat betreft deden burgemeester Pieter Broertjes en wethouder Karin Walters (die sprak namens het college) het beter. Zo gaf de burgemeester direct toe fouten te hebben gemaakt, met name door openlijk steun uit te spreken voor Jaeger na een artikel over de D66'er in Follow the Money. Op dat moment was het BING-rapport nog niet openbaar. "Met de kennis van nu hadden we dat anders gedaan."

En Walters gaf toe dat bij het openbaar maken van nevenfuncties het college steken had laten vallen. Voor nu zijn er plannen om uit de Dutch Media Foundation te stappen, net als de Corporatie Productief leren (waar wethouder Annette Wolthers voorzitter is). 

Daarvoor al hadden de tien raadsfracties hun zegje gedaan. De betogen liepen uiteen. Meest kritisch richting Jaeger waren (oppositiepartijen) CDA, PvdA en SP. "Ook wij denken niet dat de wethouder met slechte
intenties zijn rol heeft bekleed. Maar doordat hij niet open en transparant is geweest, én bij het aanvaarden van de nevenfunctie én bij het verstrekken van subsidies eraan, maakt hij de situatie wel dubbel verdacht", sprak Femke van Drooge namens de PvdA. 

'Jaeger is integer'
Maar er waren ook heel andere betogen, waarbij met name die van fractievoorzitter Annemarie den Daas van D66 opviel. 'Jaeger is integer', begon zij haar verhaal. "Van onregelmatigheden is niets gebleken", stelde zij. "De wethouder was altijd open en transparant en van het opzettelijk verzwijgen van nevenfuncties was nooit sprake." Helemaal opmerkelijk was dat Den Daas vervolgens Verweij verweet een integriteitsmelding te hebben gedaan tegen 'een collega-bestuurder'. "Dat schaadt de persoon Jaeger."

Verweij zelf bleef op dat moment stil, dat was vooraf ook afgesproken. Namens de SP deed Pierre van Rooden de woordvoering. Olaf Streutker van het CDA nam het op voor de socialist door te benadrukken dat de feiten op tafel liggen. Dan maakt het niet uit wie de melder is, aldus de christendemocraat. Ook de grootste oppositiepartij uitte forse kritiek op het college en Jaeger, maar twee van de vier CDA'ers steunden de motie van wantrouwen uiteindelijk toch niet. Overigens bood Den Daas tegen het einde van de discussie haar excuses aan aan Verweij. 

Hart voor Hilversum (HvH), de partij die twee jaar terug een motie indiende tegen wethouder Arjo Klamer maar nu deel uitmaakt van de coalitie en milder is, stemde verdeeld over de moties tegen Jaeger. HvH-raadslid Regie Redmeijer vond het allemaal niet gemakkelijk. "Ik heb de wethouder zien worstelen met nederig zijn. Heb ik vertrouwen in het college? Ja. Heb ik vertrouwen in de wethouder? Hmm", sprak zij. "Ik ga voor geel. De wethouder staat op mijn netvlies."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>