Woede over schrappen spreekrecht burgers tijdens raadscommissie
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Bastiaan Miché

Woede over schrappen spreekrecht burgers tijdens raadscommissie

  Politiek

HILVERSUM - De Hilversumse SP-fractie  is zich rot geschrokken over het voorstel om het spreekrecht over een onderwerp, dat tijdens een bepaalde raadscommissie niet op de agenda staat, te schrappen. "Dit kun je niet zomaar stoppen", aldus SP-raadslid Pierre van Rooden.

De Hilversumse raadscommissie Economie & Bestuur praat woensdagavond over de 'Wijzigingsverordening Reglement van orde gemeenteraad'. Dat is - zoals de naam toch al wel doet vermoeden - vooral een technisch onderwerp. Een opvallende passage is wel: "Het spreekrecht inzake een niet-geagendeerd onderwerp tijdens het vragenuur komt te vervallen." Overigens, inspreken tijdens een onderwerp dat wel op de agenda staat mag 'gewoon' wel.

Desondanks is Van Rooden not amused. Er zijn de laatste maanden zinnige bijdragen geleverd door burgers over onderwerpen die op dat moment niet op de agenda stonden. En bovendien hebben inwoners gewoon het recht om hun zegje te doen. En als je dit recht gaat schrappen, biedt dan op z'n minst een alternatief, meent de socialist.

Maar waar komt het voorstel dan vandaan? Het is geen plan van het college van burgemeester en wethouders om kritische burgers het zwijgen op te leggen. Nee, het plan komt vanuit het presidium (de tien fractievoorzitters van de verschillende fracties in de gemeenteraad).

En dat verbaast Van Rooden, die vanwege alle tumult rond zijn fractievoorzitter Bianca Verweij (de kwestie Jaeger) zelf tijdelijke deel uitmaakte van dat presidium. "In mei waren alle partijen vertegenwoordigd tijdens en Hei-dag", legt hij uit. "Toen gingen we praten over allerlei stellingen. Eén van die stellingen was het beperken van het inspreekrecht bij niet-geagendeerde onderwerpen. Maar daar kwam geen consensus uit."

Vervolgens gebeurde er heel lang niks totdat Van Rooden afgelopen weekend de genoemde passage ontdekte. Dit zou binnen het presidium zijn besproken, maar daar kon hij zich niets van herinneren. Navraag leerde dat dit 10 september is besproken. "Toen waren wij er als SP niet", aldus Van Rooden, daarmee aangevend dat de kwestie Jaeger op dat moment voorrang kreeg. "Maar er waren mensen mensen niet. Ook Annemarie den Daas (D66, red.) en Femke van Drooge (PvdA, red.) waren er niet. Waarom hebben die paar mensen die er wel waren dit besproken. Het presidium is ook geen besluitvormend orgaan."

Van Rooden stelt daarom voor om het onderwerp voor woensdag van de agenda te halen. Gebeurt dat niet, kan het een stevig gesprek worden. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>