Afbeelding
Foto: Bastiaan Miché

'Broertjes had geen zin in integriteitsmelding'

Politiek

HILVERSUM - Drie raadsleden stellen los van elkaar dat hun integriteitsmeldingen niet serieus zijn opgepakt door burgemeester Pieter Broertjes. Die is vanuit zijn functie de hoeder van de integriteit; wie een melding wil doen, moet volgens het stappenplan bij hem aankloppen. De burgemeester herkent zich niet in de kritiek.

"Er is drie keer 'nee' gezegd tegen ons. We zijn onder druk gezet. Wat willen jullie hiermee bereiken? Het gemeentebestuur van Hilversum beschadigen, kregen we te horen", meldt Mirjam Kooloos, fractievoorzitter van Leefbaar Hilversum. Samen met Henk Blok, in 2016 nog haar fractiegenoot en nu fractieleider van Hilversums Belang, diende zij een melding in tegen wethouder Wimar Jaeger over zijn rol in het Philipscomplexdossier. Blok bevestigt haar lezing en meldt dat de burgemeester er 'geen zin in had' en het door hen aangeleverde dossier met feiten steeds terugschoof.

Blok heeft op dit terrein meer ervaringen, want ook een melding over een vermeende niet-professionele relatie van een wethouder kwam meerdere keren niet voorbij de burgemeester. Tijdens de raadsvergadering van 18 september bleek dat Broertjes ook twee (mondelinge) meldingen van SP-fractievoorzitter Bianca Verweij niet heeft opgepakt. Zij maakte een melding over een raadslid en een wethouder. "Eén keer was de reactie: je denkt toch niet dat ik daar wat mee ga doen? "

Verbouwereerd waren Blok en Kooloos in 2016 dat ze met hun integriteitsmelding van een koude kermis terugkwamen. Naar eigen zeggen hadden ze goed research gedaan en hadden daardoor een dossier vol feiten waarmee niet-integer gedrag van de wethouder zou zijn aangetoond. Na een gesprek op het kantoor van burgemeester Pieter Broertjes stonden ze met dossier en al weer buiten. 

Na een aanvullende melding per mail is de bal toch nog aan het rollen gekomen in het Philipscomplexdossier en bleek eind mei 2016 uit een korte screening van Broertjes dat de wethouder niets te verwijten viel. Begin juli besloot het presidium (het orgaan van alle fractievoorzitters) dat een vervolgonderzoek inderdaad niet nodig was.

Andere boeg
Nadat ze twee keer een niet-serieuze reactie had gekregen van Broertjes besloot Verweij het in april, toen zij een integriteitsmelding indiende tegen wethouder Wimar Jaeger, over een andere boeg te gooien. Om er zeker van te zijn dat het stappenplan in werking ging en gestart zou worden met een screening, deed zij haar melding schriftelijk bij de burgemeester en de gemeentesecretaris. Ook tijdens dit proces gingen zaken niet volgens plan. 

Volgens Verweij zijn er geen screeningsverslagen gemaakt en is haar naam gelekt door de burgemeester bij Jaeger. De SP'er heeft bij het presidium een klacht ingediend over de handelswijze van de burgemeester bij haar laatste melding tegen Jaeger in de DMF-kwestie. Het gebrek aan verslagen wordt ook bevestigd door Blok en Kooloos. Ook hebben zij nooit een weerwoord onder ogen gehad. "Dat is eveneens niet volgens het stappenplan", meent Blok.

Tijdens de raadsvergadering van 18 september heeft Broertjes zijn excuses gemaakt aan Verweij voor zijn handelen aan het begin van het proces. Tevens legde hij aan de raad uit dat hij in een lastig pakket zit. Hij is voorzitter van de gemeenteraad én het college van burgemeester en wethouders. De wetgever heeft hem een dubbele rol gegeven en die dubbele loyaliteit breekt op tijdens zo’n integriteitsmelding.

Imagoschade voorkomen
Opmerkelijk is dat het stappenplan integriteitsmelding eind 2017, begin 2018 op verzoek van burgemeester Pieter Broertjes gewijzigd is. Daar is de raad mee akkoord gegaan. Twee jaar terug tijdens een feitenonderzoek naar Hans Roos, fractievoorzitter van Hilversum1, lieten de hoofdpersonen zich geregeld uit in de pers. Om imagoschade te voorkomen, het beeld dat een persoon schuldig is voordat de feiten op tafel liggen, moest het protocol strakker worden. 

Daarmee moesten vooral de melder(s) en de persoon die een melding te slikken heeft beter beschermd worden. “Zo mag het niet gaan als je aanklopt bij de aangewezen persoon voor dit soort meldingen”, stelt Verweij. “De hoeder van de integriteit moet zonder oordeel en zonder aanziens des persoons kunnen handelen. Het is niet goed als je het vertrouwen kwijt bent in iemand die onafhankelijk hoort te beoordelen.” 

Tevens vindt zij dat de burgemeester niet in een loyaliteitsconflict terecht zou moeten komen. “Misschien moeten we de burgemeester niet meer in deze ongemakkelijke positie plaatsen”, meent Verweij. Daarom stelt de SP’er voor dat er een externe vertrouwenspersoon moet komen die het proces van de melding leidt. Dat is haar advies richting de politiek, nu er gewerkt wordt aan een evaluatie van het stappenplan integriteitsmeldingen.

Verschil tussen 'ergens aandacht voor vragen' en 'een melding doen'
In een reactie meldt Broertjes volgens het stappenplan helemaal geen schriftelijke meldingen te kunnen weigeren. Hij heeft dan ook niet 'nee' tegen een melding gezegd of ook maar kunnen zeggen en daarom herkent hij zich niet in de hierboven geuite kritiek. Daarnaast zit er een verschil tussen 'ergens aandacht voor vragen' en 'een melding doen', klinkt uit het raadhuis. Tevens zegt de burgemeester dat gespreksverslagen niet horen bij een eerste screening. Dat gebeurt wel bij de volgende stap: een feitenonderzoek.


Uit de krant

!

Uit de krant

Logo
Afbeelding
Deborah den Dulk: 'Ik denk altijd in mogelijkheden' Deborah den Dulk is centrummanager van Hilversum: ‘Ik denk altijd in mogelijkheden’ Bedrijven 30 sep, 16:22
Logo
Afbeelding
Taakstraffen voor het oplichten van Sociale Dienst en gemeente Hilversum Politie 30 sep, 15:45
Afbeelding
Duurzaamheidsspecial in Gooi en Eembode Natuur en Milieu 30 sep, 15:12
Logo
Afbeelding
Evenement Natuurflitsen vrij toegankelijk Nieuwe natuurgidsen in Gooi en Vechtstreek: echt niet alleen maar geitenwollensokkentypes Natuur en Milieu 30 sep, 15:00
Logo
Afbeelding
'Hier werken allemaal leuke mensen' Al 134 vrijwilligers actief bij De Vorstin en het worden er steeds meer Mensen 30 sep, 12:00
Afbeelding
Dierspecialist Beijer op Seinhorst: ‘Letterlijk een apotheek voor huisdieren’ Advertorial 30 sep, 10:30
Afbeelding
Nieuwe expositie ART Hilversum vol geuren, beweging en duurzaamheid Cultureel 30 sep, 09:00
Logo
Afbeelding
Wethouder Heller: 'Een mijlpaal' Start verbouwing van eerste woning Hilversumse Meent Aardgasvrij Natuur en Milieu 30 sep, 07:00
Voorproefje Gooieneembode Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief