Zorgen over toename lachgasgebruik onder jongeren in Hilversum
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Ingrid Voet

Zorgen over toename lachgasgebruik onder jongeren in Hilversum

  Politiek

HILVERSUM - De lokale fractie van de PvdA luidt de noodklok nu steeds meer jongeren in Hilversum lachgas gebruiken. De sociaaldemocraten willen dat het college van burgemeester en wethouders maatregelen treffen om de verkoop ervan in horeca en detailhandel tegen te gaan.

Woensdagavond tijdens de raadsvergadering dient de PvdA een motie met het verzoek. De motie krijgt in ieder geval steun van collegepartijen VVD, D66, GroenLinks, en Hart voor Hilversum (en mogelijk nog andere). En dus zal een meerderheid van de gemeenteraad het verzoek aan het college steunen. 

"Het gebruik is een risico voor de gezondheid van jongeren", aldus PvdA-raadslid Jacqueline Kalk. "Het kan hersenschade veroorzaken en leiden tot verslaving. Daarnaast kan het gebruik problemen opleveren voor de openbare orde en veiligheid."

Om deze problemen aan te kunnen pakken, kijkt de PvdA naar Arnhem. Daar is aansluiting gezocht op de Wet Milieubeheer om de verkoop van lachgas in (horeca)inrichtingen en in de detailhandel aan te pakken, weet Kalk. "De verkoper van lachgas is op basis van deze wet verplicht om (mogelijke) gevaren voor mens en of milieu te voorkomen of te beperken. Omdat dit gebruik van lachgas gevaren kent die inmiddels onomstotelijk wetenschappelijk zijn aangetoond, handelt de verkoper in strijd met de wet. Zeker als dit gebeurt vanuit lachgastanks, waarop altijd nadrukkelijk is vermeld dat dit gas niet voor inhalatie is bedoeld."

Verkoop op straat kan onder de algemene regelgeving en de APV worden aangepakt. De aanpak via de Wet Milieubeheer is volgens Kalk op dit moment waarschijnlijk het beste alternatief zolang lachgas nog niet op de lijst verboden middelen staat. "Daarop wachten is, gelet op de gevaren en de toename van het gebruik, niet meer aan de orde."
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>