Volgens Jaeger - hier naast John Leek van Beeld en Geluid - is er helemaal niets aan de hand.
Volgens Jaeger - hier naast John Leek van Beeld en Geluid - is er helemaal niets aan de hand. (Foto: Bastiaan Miché)

Van Rooden (SP): 'Heb het idee dat ik naar Trump luister bij Jaeger'

  Politiek

HILVERSUM - De Amerikaanse president Donald Trump en wethouder Wimar Jaeger, onder andere van Media en Cultuur, hebben de nodige overeenkomsten, zo meent SP-raadslid Pierre van Rooden. Qua retoriek is het hetzelfde, aldus de socialist, die deze week artikel 41-vragen aan het hele college heeft gesteld over een mogelijke nieuwe nevenfunctie van Jaeger.

"Als Jaeger geconfronteerd wordt met kritiek dan heb ik echt het idee dat ik naar Trump luister", aldus Van Rooden. "Het ligt allemaal niet aan hem, anderen hebben ongelijk en hij doet enkel en alleen goede dingen voor Hilversum. Het is een-op-een hetzelfde." Op deze oordelen wil de wethouder desgevraagd niet reageren.

Nieuwe nevenfunctie
Hoewel wethouder Wimar Jaeger beloofd heeft zijn leven te beteren, ziet de SP daar nog niets van terug. Meest recente aanleiding om dit opnieuw te uiten, is de gewenste aanvaarding van een nieuwe nevenfunctie door de Hilversumse bestuurder. Vooral zijn reactie op de bewering dat deze bijbaan (zijn veertiende) niet zou schuren met zijn werk als wethouder is in het verkeerde keelgat geschoten én heeft tot artikel 41-vragen geleid aan het adres van het college van burgemeester en wethouders.

De politieke verhoudingen staan nog altijd op scherp. Jaeger overleefde op 18 september, tijdens een marathonvergadering, een motie van wantrouwen toen de raad het rapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) behandelde. Zijn functie van secretaris bij de Dutch Media Foundation (DMF) riep vraagtekens op over mogelijke belangenverstrengeling. 

Transparanter
De raad gaf wel duidelijk aan dat de bestuursstijl van voornamelijk deze wethouder anders moest en wil met B en W nog eens goed van gedachten wisselen over het bijklussen en hoe daarmee transparanter om te gaan. Zes weken later meldt Jaeger alweer, overigens netjes per brief, dat hij een nieuwe nevenfunctie wil aanvaarden. Het al genoemde onderzoeksrapport gebruikt hij als argumentatie.

Dat is de druppel voor de Hilversumse socialisten. Het gebrek aan zelfreflectie, zoals door meerderen in de raad van september was vastgesteld, ontbreekt nog steeds. "Vooralsnog heeft de wethouder niets geleerd van de voorgaande periode", stelt SP-raadslid Pierre van Rooden. "De wethouder creëert zijn eigen werkelijkheid en herschrijft het rapport van BING door te concluderen dat de kritiek uit het rapport hem rechtvaardigt om juist meer in plaats van minder nevenfuncties aan te gaan. Enige terughoudendheid zou moeten worden verwacht, maar de wethouder gaat door in de hoogste versnelling", luidt het vervolg van de socialist.

Vereniging Science Centres
Op woensdag 30 oktober kwam Jaeger keurig op de lijn. In een schrijven aan de gemeenteraad meldde hij de voordracht van een nieuwe nevenfunctie. De Democraat is gevraagd om voorzitter te worden van de Vereniging Science Centres (VSC), de sectororganisatie van wetenschapsmusea en sciencecenters in Nederland, waaronder Artis, Naturalis, Museon, Space Expo en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 

Hilversum heeft een subsidierelatie met het museum aan de Media Parkboulevard. Daarnaast treft de D66'er John Leek van Beeld en Geluid ook in de door de gemeente gesubsidieerde club van Hilversum Media Campus en nu dus ook weer in de VSC. Daarmee lijkt de functie toch ergens te schuren met de afhankelijkheid; juist iets waar Jaeger na alle DMF-commotie ver vandaan moest blijven. Maar volgens Jaeger is er niets aan de hand: de VSC en de gemeente hebben geen (subsidie)relatie en die gaat er ook niet komen. Wel kan zijn toetrede voordelig zijn voor Hilversum.

Die laatste bewering doet bij SP'er Van Rooden de wenkbrauwen fronsen, omdat deze twee niet los van elkaar te zien zijn. "Je hebt een relatie, en dus een voordeel, of je hebt die niet", klinkt het stellig. Van het college hoopt de SP te horen of belangenverstrengeling is voorkomen en wat het belang is van deze nieuwe functie. 

Ongemakkelijke relatie
De oppositiepartij zelf ziet het belang niet, behalve dan de ongemakkelijke relatie die er is met Beeld en Geluid. Daarnaast vraagt Van Rooden hoe het zit met de vier uur per maand die de nieuwe nevenfunctie Jaeger gaat kosten. Als hij deze functie aanvaardt is het zijn veertiende bijbaan.

Komt daarmee zijn werk als wethouder voor Hilversum niet in het geding? Daarom wil hij een overzicht van alle nevenfuncties van de collegeleden en de tijd die zij daaraan kwijt zijn. En zorgwekkender vindt de SP nog dat het erop lijkt dat Jaeger, net zoals bij de DMF, zelf aangeeft dat het om een qualitate qua-functie (ambtshalve) gaat.


Meer berichten