Samenwerking veiligheidsregio's officieel, maar 'fusie' blijft stip op de horizon
Woensdagmiddag zetten alle betrokkenen hun handtekening, alleen Broertjes moest even wachten op een pen.
Woensdagmiddag zetten alle betrokkenen hun handtekening, alleen Broertjes moest even wachten op een pen. (Foto: Bastiaan Miché)

Samenwerking veiligheidsregio's officieel, maar 'fusie' blijft stip op de horizon

  Politiek

HILVERSUM - Is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland na een lang traject nu het eindpunt of juist het begin van een nog intensievere samenwerking? Eigenlijk allebei, concluderen veiligheidsregiovoorzitters Pieter Broertjes (burgemeester Hilversum) en Franc Weerwind (burgemeester Almere), maar toch vooral dat laatste.

In de Hilversumse brandweerkazerne komen alle betrokkenen, waaronder veel burgemeesters uit de dertien gemeenten binnen 't Gooi en de Vechtstreek én Flevoland woensdag bijeen voor wat zij vinden een historische dag waar heel lang naar is uitgekeken. En natuurlijk werken de twee veiligheidsregio's al op tal van onderwerpen samen, maar met de handtekeningen die woensdag zijn gezet, heeft deze samenwerking nu een officiële status. 

Ook de beide GGD's uit beide regio's maken deel uit van die samenwerking. "In de veiligheidsregio’s werken de geneeskundige hulpverleningsorganisaties (GHOR), de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) Flevoland en Gooi en Vechtstreek, Bevolkingszorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de brandweerkorpsen Flevoland en Gooi en Vechtstreek samen om in tijden van calamiteiten en crisissituaties de bevolking zo goed mogelijk te beschermen", is de officiële lezing van het persbericht.

Minder kwetsbaar
Lange tijd leek het erop dat beide veiligheidsregio's met elkaar zouden fuseren, dat was althans een wens van burgemeester Broertjes. Dat zou de twee kleinste van de in totaal 25 veiligheidsregio's die ons land telt, minder kwetsbaar en minder duur maken. Vanwege de provinciegrens was een fusie juridisch niet mogelijk.

Desondanks noemt Broertjes het woord 'fusie' meerdere malen tijdens zijn toespraak. Gevraagd naar een toelichting wil hij daar niet al te veel over kwijt. Mogelijk is het een stip op de horizon, net als een eventuele samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht. 

Eerst maar eens de samenwerking van nu goed op orde brengen, is zijn standpunt. "En doordat de wet een fusie verbiedt, hebben we nu wel de tijd kunnen nemen voor deze samenwerking. De druk van een fusie is er niet meer. Als het zover komt, kunnen we die stap altijd nog zetten."

Beste van twee werelden
En met deze samenwerking komt het beste van twee werelden samen, vindt ambulancemedewerker Dennis Thuis (Flevoland). Hij doelt daarmee op zowel de kennis als het beschikbare materiaal. Want met name als het gaat om materiaal werd er vanuit Flevoland nog weleens met enige jaloezie naar 't Gooi gekeken, geeft hij toe.

Bovendien kunnen nu veel meer dan eerst die kennis en ervaringen worden uitgewisseld over de regionale grenzen heen.Ook praktisch aan de samenwerking is dat de lijnen onderling korter zijn. Een voorbeeld in de praktijk daarvan is dat de Gooise brandweer nu officieel ingezet gaat worden voor reanimaties, net als de brandweer dat in Flevoland al langer doet, voordat de ambulance er is. 

Daardoor kunnen slachtoffers eerder de noodzakelijke hulp krijgen, is de gedachte. Dat is zeker in de wat meer afgelegen, lastiger te bereiken dorpen een voordeel, geeft de 's-Gravelandse wijkbrandweerman Johan Landwaart aan. "Het is dan net als bij een voetbalwedstrijd: de brandweer geeft de assist en de ambulance maakt het af."

Meer berichten