Foto: Bastiaan Miché

College komt dinsdag met besluit over kleine spoorbomen

  Politiek

HILVERSUM - Wordt het KL26, KL28 of toch KL29? Komende dinsdag neemt het college van burgemeester en wethouders dan toch eindelijk een besluit over hoe de de verkeerssituatie op en rond de spoorwegovergang bij de kleine spoorbomen er straks moet uitzien. Woensdagavond is er een informatiebijeenkomst. 

Hoewel het aantal ongevallen relatief meevalt, is het vaak uitkijken rondom de kleine spoorbomen, nu per uur 23 minuten gesloten. Politiek als buurtbewoners zijn ervan overtuigd dat het er vaak onveilig is. Verwacht wordt dat de problemen alleen maar erger worden, doordat het wegverkeer en het treinverkeer toenemen. 

Grote vraag is echter wat de beste oplossing is. Het college van burgemeester en wethouder koos eerder als nieuwe variant voor de KL26 (autoverkeer Hilversum in en uit via de Simon Stevinweg), de KL28 (autoverkeer Hilversum in en uit via Noorderweg van en naar station) wordt als terugvaloptie achter de hand gehouden. In beide varianten blijft autoverkeer in twee richtingen over de kleine spoorbomen mogelijk. 

In maart vorig jaar kwam er derde variant bij: de KL29, een autovrije overgang, waarbij de overgang wel openblijft voor alle vormen van langzaam verkeer. In haar eindadvies pleit de nieuwe klankbordgroep‘Wijkverkeer Kleine Spoorbomen voor deze oplossing. De onafhankelijk adviseur van XTNT deelt deze mening. Dat leidt tot de aanbeveling om ook de optie 'Overweg dicht voor autoverkeer' naast de andere twee varianten verder uit te laten werken.

Het eindadvies over de meest wenselijke wijze waarop de spoorwegovergang voor alle gebruikers veiliger gemaakt kan worden, zou aanvankelijk medio oktober 2019 klaar zijn. Maar door de complexiteit van het onderzoek was er iets meer tijd nodig. Dinsdag komt het college toch echt met een besluit. Woensdag 12 februari is er in het raadhuis van 19.00 tot 20.00 uur een informatiebijeenkomst, waarbij de keuze wordt toegelicht. Vooraf aanmelden kan HIER.

Overigens is het besluit na dinsdag nog niet helemaal definitief. Het voorstel wordt op 1 april besproken in de gemeenteraad. Daarvoor is er nog een beeldvormende sessie op 26 februari en een inhoudelijke behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening & Wonen van woensdag 18 maart 2020. 

Meer berichten