Jacqueline Kalk.
Jacqueline Kalk. (Foto's: Bastiaan Miché)

Blijvend gebrek aan transparantie over subsidieverlening 'respectloos'

  Politiek

HILVERSUM - Van beterschap merkt de Hilversumse PvdA weinig bij wethouder Karin Walters. Hoewel het voltallige college van burgemeester en wethouders (B en W) in september beloofde transparanter te gaan handelen, vooral op het verstrekken van subsidies, hebben de sociaaldemocraten de indruk dat de college-oester eerder dichter gaat op dit gebied. PvdA-raadslid Jacqueline Kalk roept Walters en haar collega’s op om nu eens écht te doen wat ze hebben beloofd..

Kalk heeft een open brief geschreven aan B en W. Vorige week woensdag liep de emmer over toen een deel van de raad de subsidies van 2018 en 2019 besprak met de wethouder van Financiën (Walters dus). Uit het schrijven van de PvdA-politica blijkt dat de opstelling van de Hart voor Hilversum-bestuurder allesbehalve open was. Volgens Kalk is Walters geenszins van plan het veelbesproken subsidiebeleid te veranderen ondanks de eerdere toezegging meer openheid van zaken te geven.

Onbevredigend
Maar daar merkt de sociaaldemocrate bij Walters bitter weinig van. Vragen over subsidies - het verstrekken of het afwijzen daarvan - worden onbevredigend beantwoord met teksten als: ‘dat hoeft u niet te weten, dat is niet uw rol, dat is uitvoering en daar gaat u niet over, ik vind dat u zo voldoende weet’, zijn de voorbeelden die Kalk geeft. Zij wijst Walters en haar collega’s erop dat zij een informatieplicht hebben. Wat nu gebeurt is ‘staatsrechterlijk volkomen onjuist’ en hierdoor is de controlerende taak van de 37 raadsleden niet goed te doen.

“Bij wethouder Walters stuiten we op een muur van onbegrip en onwil”, schrijft Kalk. “Je kunt deze manier van omgaan met vragen vanuit de raad respectloos noemen, want dat is het. Je kunt je ook afvragen waarom er zo wordt gehecht aan die beslissingsbevoegdheid bij individuele wethouders in plaats van dit, net als in andere gemeente gebruikelijk is, te doen via collegebesluiten. Waarom wordt niet gekozen voor maximale transparantie, juist na zo’n kritisch rapport? Is dit omdat zelf mogen besluiten macht geeft?”, voegt zij eraan toe.

Individueel mandaat
Al langer vraagt een deel van de raad, waaronder de PvdA, meer openheid van zaken als het gaat om het verstrekken van subsidies. Wethouders hebben een individueel mandaat, mits dit past binnen de begroting. Dat betekent dat zij onder bepaalde voorwaarden uit hun eigen portefeuille, zonder overleg met de anderen, geld verstrekken aan een instantie of organisatie. Wethouder Wimar Jaeger raakte daardoor vorig jaar in opspraak, omdat hij jarenlang subsidie had verstrekt aan de Dutch Media Foundation, waar hij zelf secretaris van was; een functie die niet bekend was bij zijn collega-bestuurders én de raad.

(Tekst gaat verder onder de foto)


Wethouder Karin Walters. 

De PvdA kaart dit onderwerp niet alleen aan vanwege de ervaring van afgelopen week, maar ook omdat in maart het college naar de raad komt met de herziening van het subsidiebeleid en de mandatering daarop. Daarnaast heeft Walters namens het gehele college hardop uitgesproken dat het college meer openheid van zaken zou geven. Dat is gebeurd tijdens de raadsvergadering van woensdag 18 september, toen de integriteitskwestie van wethouder Jaeger werd besproken. 

BING
Meer transparantie over het verlenen van subsidies was de nadrukkelijke vraag vanuit de raad, ook omdat Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in het 73 pagina’s dikke rapport B en W een ferme tik op de vingers had gegeven. Individuele mandatering vraagt een flinke dosis vertrouwen in de professionaliteit van een bestuurder. Negatief uitgelegd ontstaat de kans op misbruik en negatieve beeldvorming; een kwetsbare situatie, aldus BING.

Kalk sluit haar brief af met een glasheldere boodschap aan het college. "Wethouder Jaeger gaat weg maar daarmee is dit probleem niet opgelost. Daarom onze oproep: doe wat u beloofd heeft, leer van het verleden, doe het goede en beperk vrijwillig uw mandaat, vermijd risico’sop de schijn van belangenverstrengeling. En vooral zeg nooit weer tegen raadsleden: dat gaat u niet aan. Wat het gaat ons wel degelijk aan!"

Meer berichten