Een van de maatregelen is dat jongerencentrum De Mix in Oost vaker en langer open is.
Een van de maatregelen is dat jongerencentrum De Mix in Oost vaker en langer open is. (Foto: Bastiaan Miché)

Meer maatregelen tegen jeugdoverlast

  Politiek

HILVERSUM - De temperatuur gaat weer stijgen en daarmee neemt ook het aantal meldingen van overlast toe, zo is de ervaring van de politie en burgemeester Pieter Broertjes. Met het oog op de komende periode heeft de burgervader besloten vijf extra maatregelen te nemen om de overlast van jongeren goed aan te kunnen pakken.

"Het is onacceptabel dat het woon- en leefgebied van Hilversummers verstoord wordt door jeugdoverlast", meldt de burgervader in een deze week aan de gemeenteraad verstuurde brief. "Daarom hebben wij een integrale aanpak voor problematische jeugdgroepen waarin strafrecht, hulpverlening en zorg bij elkaar komen", zo luidt zijn vervolg.

Zes weken
De gemeente, bewoners, de politie, jongerenwerk, jeugdboa's, opbouwwerk, buurtsportcoaches, Sociaal Plein en buurtcoördinatoren hebben samengewerkt. In eerste instantie gelden de vijf extra maatregelen tot eind juni. Vlak daarvoor wordt geëvalueerd of dit een vervolg krijgt. In de komende zes weken komt er in ieder geval meer toezicht.

De Mix
De jeugdboa's gaan 's avonds en 's nachts door. Jongerencentrum De Mix in Oost gaat vaker en langer open; dat is overeengekomen met het jongerenwerk. Daarnaast is er meer kennisdeling tussen de betrokken partijen, kan er door de integrale aanpak sneller en slimmer worden ingegrepen en gaan alle betrokkenen verbindingen leggen met bewoners van bekende hangplekken, met moskeeën en met maatschappelijke instanties. Hierin is de buurtcoördinator de spil.

Stijging
Uit cijfers blijkt dat het aantal jeugdoverlastmeldingen ten opzichte van vorig jaar is gestegen. In de periode van januari tot en met april kwamen er in 2016 230 klachten binnen. Nu ligt dit aantal op 260. Ook mede gezien de toename van het aantal meldingen zijn extra maatregelen nodig.


1 reactie
Elke donderdag het Gooi en Eembode per e-mail
Meer berichten