Gezamenlijk de eindstreep halen in maart 2018 is het doel van dit college.
Gezamenlijk de eindstreep halen in maart 2018 is het doel van dit college. (Foto: Bastiaan Miché)

'Wij willen geen poepdossiers achterlaten'

  Politiek

HILVERSUM Als de kiezer in maart 2018 gesproken heeft, dan mag de witte handschoen tevoorschijn komen om te kunnen constateren dat de toko van het college brandschoon is. "We willen straks geen poepdossiers achterlaten", zegt wethouder Wimar Jaeger. En om die toko de komende negen maanden zo goed mogelijk draaiende te houden, is de inbreng van Arjo Klamer ook nodig.

Dat de politiek van zich zou laten horen richting SP-wethouder Klamer was wel voorzien. Dat het een heel stevige motie van wantrouwen van Hart voor Hilversum en Leefbaar Hilversum was, was toch wel een verrassing voor de burgemeester en de vijf wethouders. Nu de politieke kruitdampen opgetrokken zijn, blikt Jaeger met tegenzin terug op de bijzondere raadsvergadering van vorige week woensdag.

Commentaar
Zelf heeft hij liever dat "gedoe dat voor inwoners niet interessant is gewoon achter de schermen wordt opgelost", zoals hij dat noemt. Maar hij snapt wel dat het nu niet zonder publiek commentaar voorbij kan gaan.

Stokt
Jaeger vindt dat er te veel op de man gespeeld is. Van menselijke waarden was geen sprake. Dat was onnodig beschadigend. “We begrijpen de zorgen van de raad en trekken ons die ook aan, maar zo persoonlijk, ik weet niet of dat nodig was. Ik zie natuurlijk ook dat er bij de coalitiepartijen twijfel is of de resultaten van Klamer op de participatie- en welzijndossiers wel behaald worden. We zijn het eens over wat we willen bereiken. Het probleem zit 'm in de realisatie; dat is waar het stokt", geeft de wethouder aan.

Wegnemen
Om de zorgen, verwoord in de motie van wantrouwen van de twee initiatiefnemers en de partijen die hun steun gaven (GroenLinks, ChristenUnie en PvdA), weg te nemen, wilde Jaeger de raad vorige week woensdag duidelijk maken dat zijn SP-wethouder hulp krijgt van de overige collegeleden. “Zo erkennen we dat het college ook als team verantwoordelijk is. Als we met z'n allen zorgen dat het voor elkaar komt, dan is het niet alleen een aanval op Klamer, maar ook op het voltallige college", voegt hij eraan toe.

Heilig
Het gemeentebestuur wil de eindstreep halen, die is getrokken op woensdag 21 maart 2018 als de gemeenteraadsverkiezingen op het menu staan. Heilig is het wat de D66-bewindsman betreft absoluut niet om met het hele team de finish te halen, maar om zo kort voor de meet nog een ploeggenoot uit het team te zetten, is niet zinvol.

Lange lijst
Daarom ziet hij ook geen meerwaarde in de actie van HvH en LH, mede omdat zij naar zijn mening geen argumenten hadden waaruit bleek dat er een inhoudelijk verschil van mening is. “Hun lange lijst bestaat uit procesmatige klachten die een uitvoeringsprobleem aankaarten over wat iedereen wil dat we voor elkaar krijgen", merkt hij op.

Lees verder in de digitale editie


1 reactie
Elke donderdag het Gooi en Eembode per e-mail
Meer berichten