Een voorbeeld van zonnepanelen op een dak van een woning die valt onder beschermd stadsgezicht aan de Planetenstraat.
Een voorbeeld van zonnepanelen op een dak van een woning die valt onder beschermd stadsgezicht aan de Planetenstraat. Foto: Gemeente Hilversum

Regels voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht Hilversum simpeler; twee keer zo veel aanvragen

Wonen

HILVERSUM - Hilversummers die wonen in een wijk die valt onder beschermd stadsgezicht maken massaal gebruik van de versoepeling van de regels om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Sinds de invoering van de nieuwe criteria zijn er ruim twee keer zo veel individuele aanvragen ingediend als in dezelfde periode vorig jaar.

In het verleden was er nog weleens gedoe over het plaatsen van zonnepanelen in Hilversumse wijken waar beschermd stadsgezicht gold. Zo wilden bijvoorbeeld bewoners van de Siriusstraat zonnepanelen op het dak, maar kon dat niet vanwege de regelgeving. 

Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad nieuwe criteria vast voor het leggen van zonnepanelen op daken van huizen die vallen onder beschermd stadsgezicht. De mogelijkheden zijn verruimd en de vergunningsafhandeling is versneld. Zo moet het een stuk gemakkelijker worden om zonnepanelen te leggen. Ook staan de nieuwe regels in begrijpelijke taal op de website van de gemeente. Inwoners kunnen daar in één keer zien of zij vergunningsvrij zonnepanelen kunnen leggen en op welke manier zij de panelen kunnen leggen.

Legplan
Sinds de nieuwe criteria zijn ingegaan is ruim 75 procent van de aanvragen positief beoordeeld. Soms werd voorafgaand aan dit positieve oordeel een advies voor bijvoorbeeld een ander ‘legplan’ gegeven. Het percentage positieve adviezen lag vorig jaar in dezelfde periode lager, op 59 procent.

Ook is er een flinke stijging te zien in het aantal aanvragen. Sinds de invoering van de nieuwe criteria zijn er 123 individuele aanvragen ingediend, tegenover 51 individuele aanvragen vorig jaar. Bovendien is het proces versneld, doordat het secretariaat van de Commissie Ruimtelijk Kwaliteit en Monumenten (CRK+M) de vergunningverlener nu binnen twee weken kan adviseren. Voorheen was dit proces anders ingericht en was hiervoor drie tot vijf weken nodig.

Belangrijk
Karin van Hunnik, wethouder Vergunningen, Toezicht, Handhaving: “De opgave om te verduurzamen ligt er voor heel Hilversum. Ook voor inwoners die wonen in wijken die vallen binnen het beschermd stadsgezicht. Zonnepanelen zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie en de overstap naar duurzame energie. Daarom is het belangrijk dat we het leggen van zonnepanelen makkelijker maken, meer mogelijkheden bieden en de informatie hierover toegankelijk en duidelijk maken voor inwoners.”

Uit de krant