In één keer compleet nieuw Tergooi; 'werk helemaal klaar in 2024'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Tergooi

In één keer compleet nieuw Tergooi; 'werk helemaal klaar in 2024'

  Zorg

HILVERSUM - Tergooi wil op locatie Hilversum de nieuwbouw in één keer realiseren, in plaats van de tot nu toe geplande nieuwbouw in twee fases. Deze optie is uiteindelijk goedkoper dan het oorspronkelijke plan, aldus het ziekenhuis, waarbij aanzienlijke investeringen noodzakelijk zijn om het bestaande ziekenhuisgebouw nog minimaal tien jaar in gebruik te kunnen houden.

Geld dat Tergooi liever zegt te besteden aan de zorg en handen aan het bed. Het ziekenhuis heeft inmiddels een aangepast plan ter beoordeling aan de banken voorgelegd.

Compacter gebouw
In de visie van Tergooi wordt de meest waardevolle zorg dichtbij de patiënt gegeven. Er wordt dan ook vol ingezet op het concept 'Zorg op de juiste plek': als het moet wordt de zorg verleend in het ziekenhuis, als het kan daarbuiten, dichterbij de patiënt. Door meer gebruik te maken van digitale consulten, nauwere samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners en te werken met grotendeels gestandaardiseerde verpleegafdelingen en poliklinieken, kan Tergooi toe met een compacter gebouw. Dit sluit aan op de landelijke ontwikkelingen in de zorg en nieuwe technologische ontwikkelingen.

In het nieuwe plan voor de nieuwbouw combineert Tergooi de eerste en de tweede fase: er wordt in één keer een nieuw gebouw gerealiseerd waarin de meeste zorgfuncties worden ondergebracht. Het betreft alle acute, complexe en intensieve zorgfuncties – zoals spoedeisende hulp (SEH), operatiekamers, intensive care, radiologie, dialyse, endoscopie en dagbehandeling – de kliniek en een groot deel van de poliklinieken.

In een apart nevengebouw komen de kantoren voor de stafafdelingen, de Diagnosestudio voor snelle diagnostiek van met name huisartspatiënten en poliklinische zorg van onder andere de specialismen dermatologie en oogheelkunde. Daarnaast wil Tergooi blijvend gebruikmaken van het jongste deel van het huidige gebouw in Hilversum: de in de jaren 90 gebouwde, gele vleugels met verpleegafdelingen. Daarin worden onder meer de laboratoria en facilitaire voorzieningen ondergebracht. Ook wordt dicht bij de nieuwe hoofdentree een parkeergebouw gerealiseerd, waarmee nagenoeg alle auto's uit het zicht verdwijnen.

Eerder was het idee om de nieuwbouw in twee fases uit te voeren waarin Tergooi in de eerste fase de nieuwbouw met het huidige ziekenhuisgebouw op locatie Hilversum wilde combineren. Het huidige gebouw zou dan na afronding van de tweede nieuwbouwfase worden afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.

Hoogconjunctuur
Inmiddels heeft Tergooi in kaart gebracht welke kosten nodig zijn om het bestaande ziekenhuisgebouw in Hilversum aan te passen om het nog tien jaar te kunnen blijven gebruiken. Deze kosten blijken hoger dan verwacht, mede vanwege de hoogconjunctuur in de bouw en de steeds strenger wordende regelgeving rondom bijvoorbeeld brandveiligheidsinstallaties. Omdat het investeringen betreft die voor korte termijn nodig zijn, totdat ook de tweede fase is afgerond, heeft Tergooi een aangepast plan aan de banken voorgelegd.

"Op grond van onze strategische koers en ambitie zijn wij ervan overtuigd dat dit een beter plan is dan het oorspronkelijke plan", aldus voorzitter raad van bestuur Hans den Hollander. "De acute zorgfuncties, zoals de SEH, zullen ook in dit plan eind 2021 in Hilversum zijn ondergebracht. Mede gezien de eisen op het gebied van kwaliteit en landelijke schaarste aan SEH-verpleegkundigen is dat belangrijk."

Woningen
Den Hollander verwacht dat vanaf eind 2022 het grootste deel van het ziekenhuis in gebruik kan worden genomen en vanaf 2024 is het werk helemaal klaar. "Daarmee kunnen we versneld de noordzijde van het terrein in Hilversum verkopen, zodat er woningen op kunnen worden gebouwd. De waarde die nu nog in de grond verstopt zit, kunnen we dan investeren in ons nieuwe ziekenhuis en onze zorg."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>