De gemeenteraad moet meer sturen op inhoud vindt de Rekenkamer Hilversum.
De gemeenteraad moet meer sturen op inhoud vindt de Rekenkamer Hilversum. (Foto: Bastiaan Miché)

'Moeilijk om goed beeld te krijgen van cijfers in jeugdhulp'

  Zorg

HILVERSUM - Voor de raadsleden is het heel lastig om een goed beeld te krijgen van de cijfers in de jeugdhulp. De financiering is complex en niet goed inzichtelijk. Dat is de conclusie die de Rekenkamer Hilversum trekt in het onderzoek dat zij gedaan heeft naar de jeugdhulp.

Als voorbeelden van de complexiteit noemt de rekenkamer de jaren 2015 en 2016. Hierin gaf Hilversum in totaal 2,8 miljoen euro minder uit dan de bijdrage vanuit het rijk. In 2017 daarentegen gaf de gemeente 1,5 miljoen euro meer uit.

Verwijsproces
"Ongeveer de helft van de jeugdhulp in Hilversum verloopt via de huisarts. Hoewel de gemeente geen directe invloed heeft op het verwijsproces door de huisarts, moet de gemeente de jeugdhulp waarnaar is doorverwezen wel betalen. Hierdoor is in feite geen financiële sturing door de gemeente mogelijk", aldus het onafhankelijke orgaan.

Lokale visie
Tevens vindt de rekenkamer dat de raad meer moet sturen op inhoud. Hilversum mist op dit moment een lokale visie en die moet met de betrokken partijen ontwikkeld worden. Ook moet de gemeenteraad meer in gesprek gaan met ouders, jeugdigen en hulpaanbieders om zo het verhaal achter de cijfers te kennen, luidt een andere aanbeveling.

Meer berichten