De Buurtbus.
De Buurtbus. (Foto: Archieffoto: Bastiaan Miché)

Versa moet voor 2020 drie ton bezuinigen

  Zorg

HILVERSUM - Versa Welzijn krijgt het komende jaar 4,3 miljoen euro subsidie van de gemeente Hilversum. Dat is drie ton minder dan de organisatie had aangegeven nodig te hebben. Desondanks zijn er, meldt zowel welzijnswethouder Karin Walters als directeur Anita Keita van Versa, goede afspraken gemaakt.

In 2019 ontving Versa - mede door het verhogen van de bijdragen van maatschappelijk werk, jongerenwerk, opbouwwerk en een sociaal verbinder - een subsidiebedrag van 4,2 miljoen euro. Zowel de gemeente als de welzijnsorganisatie wilde de opgebouwde voorzieningen graag dit jaar behouden. Echter, door onder andere de gestegen loonkosten (onder andere de nieuwe cao: 190.000), bleek structureel een bedrag van 4,6 miljoen euro noodzakelijk.

Voor alle gesubsidieerde instellingen in Hilversum geldt echter (dit tot ongenoegen overigens van SP en PvdA) dat subsidies niet geïndexeerd worden. "Om zo", schrijft Walters aan de gemeenteraad, "een prikkel in te bouwen voor efficiëntie en ervoor te zorgen dat er altijd scherpe afwegingen worden gemaakt om subsidies inhoudelijk aan te passen."

Desondanks is de opgave om drie ton te bezuinigen bij Versa hard aangekomen, schrijft Keita, om daaraan toe te voegen dat het vinden van de bezuinigingen in goed overleg is gebeurd. Positief is dat de in 2019 gestarte voorzieningen (inclusief de Buurtbus) in stand kunnen worden gehouden binnen het beschikbare budget. 

"Van alle net gestarte voorzieningen is alleen voor het maatschappelijk werk in Noordwest besloten dat niet op de bestaande wijze te continueren", schrijft Walters. "Daarvoor was de vraag vanuit de wijk te laag en is voor een andere oplossing gekozen. Tegelijkertijd is het takenpakket van Versa uitgebreid met twee dagdelen laagdrempelige dagbesteding, zodat onze inwoners vaker gebruik kunnen maken van het drukbezette Huis van Fatima (of een andere vorm van dagbesteding)."

Keita voegt toe dat de bezuiniging een negatieve invloed heeft op het jongerenwerk in Zuid, Zuid-West (Kerkelanden), Centrum en in de Meent. "Waar we heel tevreden over zijn, zijn de veranderingen die in gang zijn gezet in Hilversum", schrijft zij. Daarmee doelt zij op het buurt- en wijkgerichte werken en nu is er wél de erkenning dat het versterken van samenleven in wijken belangrijk is.

De directeur wil vooral niet de focus leggen op de bezuiniging. Liever kijkt zij naar het versterken van netwerken in buurten, het voorkomen en vroeg signaleren van maatschappelijke problemen en het bieden van laagdrempelige ondersteuning. 'Daar staan onze sociaal werkers voor, samen met vele anderen.'(...) "Kortom, na deze bezuinigingsdip zijn onze sociaal werkers weer heel gemotiveerd om in 2020 aan de slag te gaan met inwoners, partners en vrijwilligers."

Meer berichten