Zorgen bij Anja Wijnands-van Daal over de nogal korte overgangsperiode.
Zorgen bij Anja Wijnands-van Daal over de nogal korte overgangsperiode. (Foto: Bastiaan Miché)

Overgangstermijn voor minima nog korter door gemeentelijke blunder

  Zorg

HILVERSUM - De gemeentelijke blunder met de verkeerd geadresseerde brieven met daarin tekst en uitleg over het gewijzigde minimabeleid heeft een ander nadelig bijeffect. Onbedoeld is de overgangstermijn voor Hilversummers die gebruikmaken van de Regeling Duurzaam nog korter geworden dan vooraf was geadviseerd.

Op z'n zachtst gezegd is de Adviesraad Sociaal Domein 'not happy' met de gang van zaken. Het adviesorgaan is in de pen geklommen. Voorzitter Anja Wijnands-van Daal laat weten dat het college van burgemeester en wethouders half december pas besloten heeft de overgangstermijn te halveren van de geadviseerde zes maanden naar drie maanden. 

Doordat het verkeerd is gegaan met het versturen van de brieven naar de 2.527 Hilversummers - het adressenbestand was verschoven waardoor de combinatie naam-adres-postcode niet altijd klopte - moet de gemeente nu in de herhaling. Door deze vertraging is de overgangstermijn ook verkort. Daarom dringt de adviesraad erop aan toch te kiezen voor een periode van een half jaar.

Meerdere scenario's zijn de revue gepasseerd bij de gemeente. Uiteindelijk is met het oog op het minimaliseren van budgetoverschrijding toch gekozen voor een overgangsperiode van één kwartaal. De gemeente ziet ondanks de gemaakte fout niets in het verlengen van de overgangstermijn, is de reactie.

Dat de gemeente excuses heeft aangeboden voor de blunder met de eind december verstuurde brieven is mooi, maar zij moet meer doen, vindt de adviesraad. Onder meer verstaat zij de overgangsperiode optrekken naar een half jaar. Volgens voorzitter Anja Wijnands-van Daal doet alle commotie over het gewijzigde minimabeleid en de verschillende brieven van de gemeente deze kwetsbare groep geen goed. "Ze raken hierdoor ontredderd", luidt haar mededeling.

Het liefst had de Adviesraad Sociaal Domein gezien dat de overgangsperiode een jaar betrof. Dat bleek in het raadhuis geen haalbare kaart. Met een periode van een half jaar kon de raad wel leven. Half december heeft het college van burgemeester en wethouders toch besloten de termijn te halveren naar dus drie maanden. Een kostenzaak, zo blijkt. 

Een slechte keuze, zo meent voorzitter Anja Wijnands-van Daal. "Louter om financiële redenen worden overgangsmogelijkheden voor een kwetsbare groep aangepast", meldt zij. "De ervaring leert dat wanneer er te veel gestuurd wordt op budget in plaats van het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de belangen van de inwoner dit vaak leidt tot juist hogere kosten."

Het gaat allemaal om de Regeling Duurzame Gebruiksgoederen. Inwoners die langer dan drie jaar in de bijstand zitten of in de schuldhulp, kregen budget voor vervanging van gebruiksgoederen. Dit opgespaarde geld vervalt nu per 1 april en daar komt de Regeling Verduurzaming Huishoudens 2020 voor terug. Nu is er alleen nog geld voor het vervangen van een koelkast, wasmachine of een kookunit, terwijl de oude regeling veel breder was met onder meer de substitutie van gordijnen, vloerbedekking en behang. Omdat de gemeente de grens heeft verruimd van 110 procent naar 130 procent minimuminkomen is de verwachting dat meer mensen aanspraak gaan maken op de beschikbare middelen, is de lezing van de adviesraad.

"Inwoners met een restantbudget worden actief benaderd om ze hierop te wijzen", meldt de gemeente. "Het budget dat inwoners de afgelopen jaren hebben opgespaard kunnen ze dan nog gedurende een kwartaal inzetten. Dat hoeft dus niet te betekenen dat ze hun budget verliezen."

Meer berichten