Afbeelding
Foto: Bastiaan Miché

Gooise cafébezoekers drinken veel; behoorlijk deel gebruikt drugs

Zorg

HILVERSUM - Gooise cafébezoekers drinken veel alcohol tijdens een avondje uit - gemiddeld acht glazen - en toch ook een aanzienlijk percentage gebruikt (wel eens) drugs. Ook het gebruik van lachgas baart zorgen.

Dit zijn enkele resultaten uit Antenne Gooi en Vechtstreek 2018.  Dit jaarlijkse onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en Jellinek brengt voor de tweede keer systematisch het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in regio in kaart. 

Voor dit onderzoek hebben 184 bezoekers van 15 cafés in Hilversum, Bussum en Huizen, met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar, een vragenlijst ingevuld, er is een panel van professionals ondervraagd en de cijfers van de drugstestservice in Hilversum zijn geanalyseerd. 

Tijdens het laatste cafébezoek dronk 94 procent van de deelnemers alcohol en 11 procent drinkt dagelijks. Opvallend, volgens de onderzoekers, is dat de helft van de cafébezoekers 'riskant' drinkt, dat wil zeggen dat ze dagelijks of vaker dan twee dagen per week meer dan vier glazen alcohol drinken. 

Dat is fors en daar lijken de cafébezoekers zich ook wel van bewust te zijn; 60 procent vindt zelf dat ze te veel of te vaak drinken. Dit verklaart mogelijk waarom eveneens 60 procent het afgelopen jaar een alcoholvrij alternatief dronk. Ook laste door een kwart van de cafébezoekers het afgelopen jaar alcoholvrije dagen, weken of maanden in.

De meeste cafébezoekers roken, maar niet dagelijks
Hoewel 61 procent van de cafébezoekers de laatste maand rookte, vormen dagelijkse rokers met 33 procent een minderheid. Driekwart van de rokers vindt zelf dat ze te veel en te vaak roken. Een derde van de cafébezoekers geeft aan de laatste maand te hebben geblowd. Tien procent deed dit tijdens de uitgaansavond waarvan de meesten dit deden na het stappen.  

Ecstasy is bij de huidige generatie uitgaanders het populairste stimulerende middel. Dat geldt ook voor de cafébezoekers, van wie een derde het middel het laatste jaar heeft gebruikt. Eén op de vijf cafébezoekers gebruikte het laatste jaar cocaïne (21 procent) en één op de zes amfetamine (15 procent). Recente gebruikers van methamfetamine zijn niet aangetroffen. 

Handvol cafébezoekers gebruikte tijdens het cafébezoek stimulantia
Het gebruik van deze middelen blijft meestal beperkt tot bijzondere gelegenheden; in doorsnee zo’n drie á vier keer per jaar. Slechts een handvol cafébezoekers gebruikte tijdens het cafébezoek stimulantia. De sterkte van de bij de Hilversumse testservices geanalyseerde ecstasypillen nam in 2018 toe tot een gemiddelde dosering van 179 mg mdma.

Het aanbod van lachgas is de afgelopen jaren flink gegroeid. Onder de cafébezoekers heeft ruim een derde het laatste jaar lachgas gebruikt. Net als de stimulantia, blijft ook het gebruik van lachgas meestal beperkt tot een paar keer per jaar en is het geen onderdeel van een doorsnee caféavond. Toch zijn er ook wel zorgen over het aanbod van grote kilotanks en het positieve en onschuldige imago dat lachgas onder jongeren heeft. 

Wat doet Jellinek aan preventie?
Op basis van de gegevens van Antenne draagt Jellinek Preventie zorg voor een aanpak die aansluit bij de behoefte in de regio. Duidelijk is dat het terugdringen van overmatig alcoholgebruik veel aandacht verdient. Zo wordt in samenwerking met Tergooi consultatie geboden aan minderjarigen na een alcoholintoxicatie.

Uit de krant