Wethouder Wimar Jaeger.
Wethouder Wimar Jaeger. Foto: Bastiaan Miché

Jaeger in BING-rapport: 'Strikt genomen niet conform Gemeentewet gehandeld'

Politiek

HILVERSUM - Een formeel besluit over het toetreden van wethouder Wimar Jaeger tot het bestuur van de Dutch Media Foundation (DMF) ontbreekt. Dat is nooit onderwerp van gesprek geweest in het college van burgemeester en wethouders. "Strikt genomen heb ik niet volgens artikel 41b van de Gemeentewet gehandeld. Ik bied daarvoor mijn excuses aan", is de reactie in het integriteitsonderzoek van de D66-er.

Daar plaatst Jaeger (wethouder Media, Cultuur, Evenementen en in de vorige collegeperiode ook Financiën) wel direct een maar aan vast, want zijn lidmaatschap van onder andere het bestuur bij DMF - sinds 10 maart 2017 - was breed bekend, zo stelt hij in het onderzoek van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Dat heeft hij in mei 2018 tijdens de integriteitstoets als kandidaat-wethouder ook netjes opgegeven bij Bureau Berenschot. Daarnaast wisten de ambtenaren van deze nevenfunctie af en is de bijbaan genoemd in een tijdschriftartikel.

Tonnen subsidiegeld
Maar, zo blijkt uit het rapport, waren de toenmalige gemeentesecretaris en burgemeester Pieter Broertjes niet op de hoogte dat Jaeger secretaris was bij de DMF; de stichting die drie media-evenementen in Hilversum heeft verzorgd (Open Studio Dagen, Dudok in Concert en de Dutch Media Week) en waar tonnen subsidiegeld naartoe zijn gegaan, aldus de onthulling van deze krant in april.

Afgeraden
De burgemeester vindt de functie wel passen in het profiel om de mediastad steviger op de kaart te zetten, maar zegt dat de ambtshalve functie niet is voorgelegd aan het college. De huidige gemeentesecretaris had Jaeger deze nevenfunctie ook afgeraden als de DMF-functie aan bod was gekomen in zijn termijn. Een functie bekleden als wethouder bij een private partij is in zijn ogen niet goed voor de transparantie en governance.

Onvoldoende expliciet
"Wij stellen vast dat de functie van de Dutch Media Foundation onvoldoende expliciet is besproken binnen de politiek-bestuurlijke gremia van de gemeente Hilversum, om te kunnen spreken van consensus over de vraag van het vervullen van de functie van secretaris, het belang van de gemeente Hilversum dient", aldus de onderzoekers.

Procedurefout
Zelf is Jaeger er van overtuigd dat zijn directe collega's én de raad op de hoogte waren of in ieder geval op de hoogte hadden kunnen zijn. Volgens hem is er een procedurefout gemaakt binnen de organisatie, waardoor de nevenfunctie bij de stichting niet was vermeld op de gemeentelijke website. Al zegt de Gemeentewet wel dat de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de wethouder zelf. Dat realiseert de D66-er zich ook.

Wipac
BING constateert dat Jaeger Wipac BV (zijn bedrijf) had moeten opgeven. Dat heeft hij nagelaten. Dat is in strijd met de Gemeentewet, al gaar het hier wel om een inactieve functie.

Dubbele verantwoordelijkheid
Of er ook daadwerkelijk sprake is van belangenverstrengeling door Jaeger is nog maar de vraag. De onderzoekers vinden dat Jaeger een onnodig risico heeft gelopen door als secretaris te werk te gaan bij de DMF. Wel raadt zij deze dubbele verantwoordelijkheid af en meldt BING dat de 'qualitate qua-functie' (benoeming in de functie) betwistbaar is. 

Niet ondubbelzinnig
Tevens delen de onderzoekers nog een tik uit naar het voltallige college. Burgemeester en wethouders hadden veel beter en scherper om moeten gaan met het vermelden van de nevenfuncties. Zeker omdat de regels hierover niet ondubbelzinnig zijn, zo is te lezen. Dat er in mei in totaal negentien nieuwe bijbanen vermeld zijn, na een actualisatie, is mede hiervoor de aanleiding.

Persoonlijke nevenfunctie
Volgens de gemeentesecretaris stond het secretarisschap eerst onder 'persoonlijke nevenfunctie'. Later is dat op verzoek van de wethouder gewijzigd in qualitate qua'. Dat bestrijdt Jaeger ten zeerste. Volgens hem had de 'gemeentesecretaris' de DMF-bijbaan als 'persoonlijke nevenfunctie' gelabeld. Tijdens die collegevergadering in mei heeft hij erop gewezen dat dit niet klopte.

Raad
Nu is het woord aan de gemeenteraad. Na meer dan vijf maanden van de kaken op elkaar houden, bespreken zij de kwestie Jaeger woensdag 18 september in de raadsvergadering. 

Zelf lekker grasduinen in het BING-rapport klik dan hier en download de bevindingen van de site van de gemeente Hilversum.

Uit de krant