Aan het begin van de vergadering was van chaos nog geen sprake.
Aan het begin van de vergadering was van chaos nog geen sprake.

De politieke arena veranderde
voor even in een circuspiste

HILVERSUM – De raadzaal in het raadhuis krijgt wel eens het stempel van politieke arena: het podium waar de lokale politici de verbale degens met elkaar en het college kruisen. Vorige week woensdag, tijdens de ellenlange vergadering van de commissie Ruimte, leek de raadzaal eerder op een circuspiste waar een hele slechte klucht werd opgevoerd, met Edwin Göbbels van D66 in de hoofdrol.

Terwijl de publieke tribune vol zat met Hilversummers die voor de behandeling van de lokale woonvisie, waaronder het huisvesten van statushouders, kwamen, boog de commissie zich eerst nog even over de oprichting van de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum PRIO. Nadat inspreekster Flos Wisse Smit haar zorgen en bedenkingen had geuit hierover bleek ook de commissie allerminst tevreden. Het organogram zou niet kloppen, met de statuten was van alles mis, waarom staat er in het voorstel geen letter over de opknapbeurt van de begraafplaats en aula aan de Bosdrift, welke rol gaan de plaatselijke uitvaartondernemers nu spelen, et cetera.

Nadat meerdere partijen met scherp hadden geschoten op het stuk concludeerde SP-fractievoorzitter Bianca Verweij dat er wel heel veel vragen en onduidelijkheden waren bij de politiek. Haar conclusie was dat dit voorstel nog niet rijp was voor de raad om hier over een maand een definitief besluit over te nemen. Ook de antwoorden van Nicolien van Vroonhoven-Kok, die bezwoer dat het voorstel met veel zorgvuldigheid op onder meer juridisch en fiscaal vlak is opgesteld, konden de commissieleden niet overtuigen.
Wat nu te doen? De SP diende een ordevoorstel in. Opschorten of niet? Anders gezegd: moet de wethouder het voorstel terugnemen om haar huiswerk beter te doen? Hilversum1, PvdA, SP, D66, Hart voor Hilversum en ChristenUnie hadden al gezegd voor te zijn totdat VVD'er Arno Scheepers een moreel appel deed op zijn politieke collega's. Door dit voorstel te parkeren in de wachtkamer is het langer wachten op het crematorium, dat nu in aanbouw is. Van Vroonhoven bevestigde dat de nieuwe voorziening in Hilversum dan niet al in juli of augustus operabel is. Dat was de cue voor D66'er Göbbels om op te komen. Een onnavolgbare en verwarrende klucht volgde.
Na een schorsing van twintig minuten riep tot ieders verbazing voorzitter Jerry Braaksma de insprekers naar voren die kwamen voor de lokale woonvisie. Zonder een woord te reppen ging de vergadering door met het volgende punt. Om middernacht, toen er al vier uur vergaderd was en het punt over de woonvisie ook nog niet compleet was behandeld, werd kennelijk de pauzeknop ingedrukt en ging de commissie verder waar zij twee uur eerder was gebleven.

Göbbels had net zoals zes andere fracties voor gestemd. Hij had zijn stem alleen nog kunnen wijzigen voordat het volgende commissielid voor of tegen had gezegd. Eigenlijk lag zijn stem vast, maar ieder lid van de commissie heeft het recht om een voorstel van orde in te dienen. Dat deed de D66'er dan ook. Hij wilde voorkomen dat het crematorium financiële schade zou oplopen als er langer gewacht moest worden. Dat stuitte op veel verzet en opmerkingen als 'ondemocratisch' en 'dit wordt een circus' vlogen door de zaal. Uiteindelijk werd er tegen 00.15 uur opnieuw gestemd. Doorschuiven naar 11 mei lag nu voor. Hiervoor was de verhouding zeven tegen drie. Ditmaal waren zes partijen voor uitstel en vier partijen, inclusief D66 nu, tegen. Het resultaat was hetzelfde als tegen 22.00 uur.