Optie 3: kleine spoorbomen autovrij

HILVERSUM De Hilversumse politiek reageert in eerste instantie verdeeld op het voorstel van de Klankbordgroep kleine spoorbomen om de spoorwegovergang te sluiten voor het autoverkeer. Desondanks wil wethouder Arno Scheepers - verantwoordelijk voor het stationsgebied - deze toch best verrassende uitkomst onderzoeken.

Waarschijnlijk komende dinsdag zal de wethouder het voorstel bespreken binnen het college van burgemeester en wethouders. "Het eindoordeel is behoorlijk breed gedeeld. Dat nemen we serieus", zegt Scheepers. Binnen de klankbordgroep steunde 90 procent van de leden - vertegenwoordigers namens de verschillende buurten - het voorstel.

De straks uitgewerkte optie voor een autovrije spoorwegovergang op de kruising Noorderweg, Hoge Larenseweg en Koninginneweg is de derde verkeersvariant waar de Hilversumse politiek, naast de veelbesproken varianten KL26 (centrum in en uit via Simon Stevinweg) en KL28 (centrum in en uit via de Larenseweg) in oktober iets van mag vinden.
En die politiek reageert verdeeld, blijkt uit gesprekken door deze krant met verschillende gemeenteraadsleden. "Ik sta niet op voorhand te springen", zegt CDA-fractievoorzitter Olaf Streutker. "Dat heeft alles te maken met de tweedeling tussen Oost en West. Als die te groot wordt, heeft dat een negatief effect."

3 'Schitterend idee'/belachelijk'